A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Звіт про роботу закладу

Щорічний звіт завідувача

Випаснянської  філії №2  ОЗО « Випаснянський ЗЗСО»

Мологівської сільської ради

Коваленко Лариси Степанівни

про діяльність закладу

в 2022-2023 навчальному році

 

Згідно з функціональними обов᾽язками та керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Концепцією Нова українська школа, «Державним стандартом початкової освіти, Статутом, Програмою розвитку, планом роботи на рік ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти хочу прозвітувати про діяльність Випаснянської  філії №2  ОЗО « Випаснянський ЗЗСО» за 2022 – 2023 навчальний рік.

Головною метою діяльності закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти, задоволення потреб громади у  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей, утвердження особистості в різних видах діяльності, для активізації мислення і творчої   ініціативи.

Заклад   приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності, передбаченої чинним законодавством України , Статутом опорного закладу та Положенням про філію.

Пріорітети розвитку закладу:

Доступність та ефективність освіти.

Дитиноцентризм.

Впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу.

Мотивація учасників освітнього процесу.

Орієнтація на загальнолюдські цінності.

Плекання національної ідентичності.

Забезпечення ефективного партнерства, взаємодії та співпраці усіх учасників освітнього процесу.

Участь у громадських інноваційних проєктах.

Програмне забезпечення освітнього процесу відповідає переліку навчальних видань, рекомендованих МОН України.

  -для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

–        для 3 класів – 4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273).

Для 5-х класів освітній процес здійснювався за Державним стандартом базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898) та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 №235)

Для 6-9 класів освітній процес здійснювався за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405.

Через відсуність укриття освітній процес було організовано  в дистанційному форматі.

 Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2022-2023 навчальному році були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- організація навчання за консультативною формою здобуття з середньої освіти для учнів, які не мають технічних можливостей доєднатися до навчання онлайн, а саме Фанін Олександр Фаніна Владислава – 5 клас, Нікорець Руслан, Толіка Михайло, Фаніна Валерія – 7 клас, Чабан Кирило – 8 клас,Толіка Руслан,Толіка Марина,  Фаніна Каріна – 9 клас .

Продовжено роботу інклюзивного класу для учня  2 класу з ООП – Сінчука Даніїла , розпочата робота інклюзивного 5 класу для учениці з інвалідністю – Ковальчук Крістіни.

Загальні відомості про  навчальний заклад

Повна офіційна назва: Випаснянська філія №2 опорного закладу освіти «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.Адреса: вул. Турлацька, 178,а, с. Випасне, Білгород-Дністровський район,Одеська обл., 67752,  тел. (04849) 42-5-40 e-mail: school.turlaki@ukr.net  Випаснянська філія №2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» є комунальною власністю Мологівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється  ОЗО «Випаснянський ЗЗСО». Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1982 році.

Виконання функціональних обов’язків  щодо забезпечення  обов’язковості загальної середньої освіти

З метою забезпечення повного охоплення навчанням  дітей  шкільного віку  на  початок  навчального  року  в  школі  оформляється    відповідна    документація  

згідно з вимогами  Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: вчителі поновлюють облік дітей, адміністрація оформляє списки дітей 5-річного віку з тим, щоб охопити підготовкою до навчання майбутніх першокласників, класний керівник випускного 9 класу надає довідки про подальше здобуття середньої освіти його випускниками. Протягом навчального року постійно  за  поданням соціального педагога  аналізується виконання п.18 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку з тим, щоб вчасно виявити учнів, що без поважних причин протягом місяця пропустили понад 10 навчальних днів. Періодично класні керівники дають адміністрації школи інформацію про відвідування школи учнями свого  класу та вжиті заходи щодо усунення пропусків занять .

За  всі пропуски занять учні надають довідки з медичної установи чи пояснення батьків, які зберігаються в особових справах учнів протягом навчального року. Питання відвідування уроків учнями та надання відповідних документів обговорюється з учнями в класах та з батьками на  класних зборах, в індивідуальних бесідах.

У  цьому  навчальному  році у школі  було організовано  дистанційне  навчання учнів  з  предметів  інваріантної  частини  відповідно  до  навчальних планів  і  програм. Адміністрація, вчителі  використовували  канали  мобільного  зв′язку для обміну інформацією з  персоналом,  батьками  та  здобувачами  освіти. Під  час  дистанційного  навчання  вчителі      використовували  такі  інтернет-ресурси як вебсторінки,  електронну  пошту,  блоги,  відеоконференції,  освітні  платформи Zoom,  Всеосвітаінформаційно-комунікаційна автоматична система «Єдина школа», перегляд  відеоуроків  на Всеукраїнській школі онлайн, навчальних відео на YouTube. Все  це  дало  можливість  виконати  навчальні  програми.

 Кадрове забезпечення

      Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення філії здійснюється в повній відповідності з навчальними планами освітнього закладу. 

Протягом року навчальний       заклад був забезпечений кадрами.

Педагогічні             працівники (20 осіб) мають:

а) кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорії» – 9 чол. – 45 % ;

«Спеціаліст І категорії» – 4 чол. – 20 %;

«Спеціаліст ІІ категорії» – 2 чол. – 10 %;

«Спеціаліст» – 4 чол. – 20 %.

б) педагогічні звання:

«Старший вчитель» – 7 чол.-  35 %;

«Педагог-організатор-методист» - 1 чол. – 5 %.

в) за освітою:

вища – 18 – 90 %.

базова вища – 1 – 5%

середня спеціальна – 1 – 5 %.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Стан і розвиток шкільної мережі                                                                                                            

 У 2022-2023 навчальному році в закладі  навчалось 187 учнів

•          1-4-х – 4  класи ( 67 учнів);

•          5-9-х – 5 класів ( 120  учнів);

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 20  учнів.

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний, відповідно до розкладу навчальних занять на 2022 – 2023 навчальний рік. Форма навчання дистанційна.

Початок уроків о 9.00. Тривалість перерв між уроками 5 хвилин та одна перерва  20 хвилин, після 3 уроку. Через нестабільну ситуацію зі світлом впроваджувався гнучкий графік розкладу уроків.

 Система освіти в закладі складається з двох освітніх рівнів :

початкова школа ( школа І ступеня) – 4 роки;

основна (школа ІІ ступеня )- 5 років;

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки учнів.

Нова українська школа

Вчителі НУШ  працюють за іншими підходами, тому зроблені реальні кроки щодо реалізації концепції Нової української школи: усі педагоги, які навчають здобувачів освіти 1 - 4 класів філії пройшли підвищення кваліфікації за новим Державним Стандартом початкової освіти. Для 5-х класів освітній процес здійснювався за Державним стандартом базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898) та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 №235)

 

Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, що сприяє розвитку креативної, підприємливої особистості дитини. З цією метою змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проєктної, командної, групової діяльності в освітньому процесі. Відповідно урізноманітнюються варіанти організації навчального простору в класі. Учні 5 класу працювали за електронними підручниками. В ІІ півріччі отримали підручники з математики. Забезпечення матеріально-технічної бази  реформи НУШ в нинішньому році теж не булою

 

Методична робота

     Згідно з річним планом роботи Опорного закладу у 2022 – 2023 навчального  року  педагогічний колектив Випаснянської філії №2   працював над  методичною  проблемою  «Формування компетентного учня в умовах розбудови національної школи шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання ».

     Усі зусилля педагогічного колективу у навчальному році були направлені на формування та розвиток інноваційного освітнього середовища у навчальному закладі. Важливим напрямком методичної діяльності була  аналітична робота, яка спрямована на розкриття творчого потенціалу вчителя, формування його професійної компетентності.

      Методична робота у Випаснянській   філії №2 протягом року була  проведена на задовільному  рівні. Вчителі вдосконалювали навички  роботи з інформаційно-освітніми  технологіями, необхідними  під час дистанційного навчання. Створювались сприятливі умови для  формування педагогічного колективу, який може вирішувати проблеми сучасного закладу освіти. Сьогодні пріоритетним питанням є підвищення кваліфікації педагогів, вдосконалення їхньої майстерності, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. Це забезпечується безперервною педагогічною освітою, підвищенням професіоналізму вчителів. З цією метою вчителі пройшли дистанційні курси підвищення кваліфікації при

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» за предметами, які викладають;

Чекраському КЗО «ІППО»

Київський ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Курси здобуття цифрових навичок.

На платформах ЕДЕРА, ПРОМЕТЕУС, ВСЕОСВІТА, НАУРОК

За 2022-2023 навчальний рік усі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. Особлива увага приділялася проходженню курсів тими вчителями, які будуть  викладати   у 2023-2024  навчальному році у 6 класі НУШ.

 Головним завданням є  підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Мета самоосвіти    - включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації.  Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахової та методичної літератури та інше. Протягом року проводилися методичні оперативки, наради при завідувачу філії з метою ознайомлення з методичними рекомендаціями  та впровадження  їх у веденні електронних журналів, виявлення проблем та їх усунення в процесі роботи, ознайомлення  з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів закладу. Проводились методичні наради «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів», «Формувальне оцінювання як засіб індивідуального поступу здобувача освіти», « Про вибір версій підручників для учнів 5, 9  класів в умовах упровадження нових Державних стандартів освіти», «Організація online навчання через синхронні уроки: форми, прийоми, методи», «Методика формування в учнів мотивації до навчання».   Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за виконанням вчителями  навчальних програм і планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією закладу  були складені  довідки і відповідні накази. Питання стану виконання навчальних програм  заслуховувалось  на педраді після закінчення  навчального року, де було прийнято рішення про надолуження освітніх втрат та ризиків.  На кінець 2022-2023  навчального року навчальні програми і плани виконано в повному обсязі.

   У 2022-2023 навчальному році навчальний заклад  працював на платформі ІКАС «Єдина школа», що дало змогу повністю відмовитися від паперових журналів.  Педагогічні працівники постійно підвищують рівень знань та вмінь користування інформаційно - комунікативними технологіями. Враховуючи умови дистанційного навчання, то це є дуже затребуванні знання та вміння. Щороку вчителі, що атестуються, представляють свої педагогічні знахідки з метою пропаганди передового педагогічного досвіду та освітніх інновацій. На уроках вчителі використовують, інноваційні підходи, інтерактивні методи навчання та ІКТ. Використовуються у навчально-виховному процесі також проєктно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного  навчання.      

   Всі педагогічні працівники Випаснянської  філії №2  є членами методичних об’єднань опорного закладу «Випаснянський ЗЗСО». 

Завданням на наступний навчальний рік активізація роботи методичнтх об’єднань  у філії:

   - методичне об’єднання вчителів початкових класів ,

-методичне об’єднання вчителів-філологів ,

 -методичне  об’єднання  вчителів  природничо-математичного  циклу,

  - методичне об’єднання художньо-естетичного циклу,

  - методичне  об’єднання  класних  керівників .

     З метою створення належних умов для вдосконалення методичної роботи у  закладі освіти потрібно продовжити знаходити оптимальні форми і методи роботи з педагогічними кадрами, впроваджувати сучасні технології в практичну діяльність педагогів, створювати умови для розвитку і підтримки єдиного інформаційно-освітнього простору з метою забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до організації доступу педагогічних працівників до інформаційних ресурсів, здійснювати постійний моніторинг показників роботи педагогічних працівників для прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності, реалізувати нову модель виховної роботи.     Активізувати  роботу предметних об’єднань філії, як структурної одиниці  методичних об’єднань опорного закладу.

   Здобутки методичної роботи:

- учителі, що атестувалися, провели відкриті уроки та виховні заходи;

- частина вчителів взяла участь у STEM-тижні;

-  участь у виставках та конкурсах;

-  участь у вебінарах, марафонах, семінарах;

- проходження курсів з цифрової грамотності та по інклюзивній освіті.

- 3 вчителя початкових класів взяли участь у сертифікації вчителі А.О Вельшинська, Т.Б.Бонцевич, Н.П.Товстига

- участь в облсному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» А.О Вельшинська

Наші вчителі є членами журі олімпіад та конкурсів як територіального так і обласного етапів:

Олімпіади, конкурс Петра Яцика та Шевченка (шкільний і територіальний етапи):

Т.П. Тодорова, Н.В.Полторак, Г.Г.Рудницька

Шкільний та територіальний етапи гри «Сокіл Джура»

      Д.В.Бойко, Л.С. Коваленко, П.П.Кравченко,

«Скарбнички мого краю»- обласний етап

Т.П.Тодорова

Гра «Сокіл Джура» -конкурс звітів молодшої вікової групи 

-обласний етап –Л.С.Коваленко

 

  Атестація педагогічних працівників

 

    Важливою ланкою методичної роботи є атестація педагогічних працівників, мета якої постійне професійне зростання кваліфікації вчителів, поширення інноваційних форм виховної та навчальної діяльності, впровадження педагогічного досвіду та інтерактивних методів навчання. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

  Два  педагогічних працівника  філії в цьому навчальному році пройшли атестацію. Ці

педагоги продемонстрували рівень своєї педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних педагогічних заходах, сертифікації.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що вона стала чинником професійного зростання педагогів закладу. Цьому сприяла ціла низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної  роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення оригінального та інноваційного досвіду через  відкриті уроки, заходи, семінари,  творчі звіти тощо.

У 2022-2023 навчальному році результатом проведеної атестації педагогічних працівників атестаційними  комісіями   ОЗО «Випаснянський  ЗЗСО» та Упрвління освіти, культури,  молоді,  спорту  та  туризму  Мологівської  сільської  ради були прийняті  рішення:    

продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» вчителю біології та хімії Рудницькій Галині Георгіївні;

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Вельшинській Анні Олександрівні, вчителю початкових класів.

 У лютому 2023 року Вельшинська А.О. успішно пройшла сертифікацію як вчитель початкових класів. Згодом брала участь в процесі сертифікації як експерт.

У серпні 2023 року будуть оголошені результати сертифікації вчителів початкових класів Бонцевич Т.Б та Товстиги Н.П.

  З метою обміну педагогічним досвідом та показу педагогічної майстерності, вчителями школи проводилися відкриті уроки та заходи:

- Товстига Н.П. урок з трудового навчання у 2 класі на тему «Пташине гніздечко», у 4 класі урок з інформатики на тему «Цикли. Програмування мелодії, котра повторюється»;

- Бонцевич Т.Б. інтегрований урок літературного читання і « Я досліджую світ» у 3 класі на тему « В природі не існує нічого зайвого. Робота над оповіданням «Оса – краса», урок з математики на тему «Повторення вивченого. Рівності і нерівності. Закріплення табличних випадків множення і ділення. Розв’язування задач»;

- Вельшинська А.О. урок  з літературного читання у 2 класі «Медіавіконце: мандрівка до бібліотеки», виховний захід « А ти – моє серденько»;

- Рудницька Г.Г. урок з біології у 6 класі « Рослина – живий організм», урок з хімії у 7 класі « фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції».

 

 Працевлаштування та профорієнтаційна робота

 

Проводилась робота по залученню учнів щодо одержання середньої освіти. У філії оформлено куточки з профорієнтації, проводились онлай-зустрічі з представниками навчальних закладів  ІІ рівня акредитації.   З учнями проводились бесіли та години спілкування  стосовно успішності формули вибору професії «Хочу, можу, треба» Проводиться інформування учнів про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці.  Соціальним педагогом школи проводилась  робота по виявленню  професійних здібностей та нахилів дітей, розповсюджується  інформаційна література.

Питання про працевлаштування випускників 9 класу знаходилось на  постійному контролі адміністрації школи. 

 

Навчальні досягнення здобувачів освіти та вчителів

 

Адміністрацією навчального закладу на початку навчального року було проведено моніторинг готовності учнів та педагогів до дистанційного навчання методом опитування. Виявлено, що є різні соціальні умови, в яких живуть учні:

Більшість учнів (близько 95%) можуть навчатися дистанційно, близько 5 % не мають постійного Інтернет-зв’язку та технічного забезпечення. Переважно це група учнів з багатодітних родин, які живуть у складних життєвих обставинах. Для останніх було організовано індивідуальні консультації, за допомогою яких вчителі змогли пояснити учням новий матеріал і виявити рівень засвоєння знань. З метою надання якісних освітніх послуг з 01вересня 2022 року освітній процес для учнів був організований у синхронному та асинхронному режимах. Адміністрацією навчального закладу був складений оптимальний розклад уроків. Проте вимкнення світла ускладнює проведення онлайн-навчання.

Зважаючи на освітні втрати та освітні  ризики , якість знань (у %) Випаснянської філії №2 на кінець року  складає 32%.

 

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Якість знань %

5

33

 

16

10

4

47

6

18

 

13

-

4

22

7

24

9

8

3

2

23

8

18

1

11

6

-

33

9

27

6

14

7

-

26

Всього

120

16

62

26

10

32

 

На червневій педагогічній раді були обговорені проблеми освітнього процесу та прийняті відповідні рішення:

-на початку 2023-2024 навчального року організувати  проведення моніторингу результатів навчання здобувачів освіти з використанням діагностичного інструментарію.

-внести зміни в планування навчального матеріалу, беручи до уваги результати моніторингу та здійснюючи перерозподіл часу між темами з урахуванням виявлених втрат.

-розробити графіки проведення індивідуальних консультацій та занять з учнями, використовуючи години варіативної складової..

-запланувати участь вчителів в  методичних нарадах, семінарах та практикумах з метою підвищення кваліфікації , обміну досвідом, професійного вдосконалення в умовах змішаного навчання.

Незважаючи на важкі умови освітнього процесу на високому рівні навчальний рік закінчили і були відзначені похвальним листом 10 учнів:

Бойко Надія, – 5 клас,

 Бондаренко Софія, – 5 клас,

 Демидовський Кирило, – 5 клас,

Чемерис Вікторія – 5 клас,

Полторак Анастасія, – 6 клас

 Тодорова Тетяна , – 6 клас

Головченко Іван, – 6 клас

Рудницька Марина – 6 клас,

Бойко Світлана, 7 клас.

Бабинська Ірина – 7 клас.

Також грамотами  філії були нагороджені учні за особливі досягнення з окремих предметів,  творчі  та спортивні здобутки,  активну участь в громадській та суспільно- корисній діяльності.

 

На протязі навчального року вчителями Випаснянської філії №2 проводилися заходи різних тематичних спрямувань:

В рамках тижня рідної мови були  проведені:

- В рамках STEM-тижня учні разом з вчителем Тодоровою Т.П. досліджували весняні мотиви у творчості українських письменників та поетів, досліджували походження навз місяців,

- учні 6-9 класів до Дня народження Т.Г.Шевченка брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Таємниця Тараса Шевченка»,  у Всеукраїнському конкурсі есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко»;

- до Всесвітнього дня поезії учні декламували вірші ;

- до Дня рідної мови у 5 класі вчителем Бондаренко Т.В. була проведена гра-пошук «Мова кожного народу – неповторна і своя» в ході якої учні знайомилися з особливостями мовінших народів, досліджували таємниці рідної мови, розкривали її  унікальність та барвистість . 

Вчителем інформатики проводилися заходи з учнями 2-8 класів, спрямовані на безпеку в інтернеті та розвиток умінь безпечно коритстуватися всесвітньою мережею.

В рамках тижня «STEM-весна 2023» вчителі плідно працювали разом з учнями з метою отримання нових знань через діяльнісний підхід у вивчені дисциплін. Темою цього тижня було обрано «Весна». Під час практичних робіт та дослідницької діяльності в рамках цієї теми учні 1 класу разом з класоводом Гончаренко Н.С. вирощували «город на підвіконні»; у 2 класі діти разом з Вельшинською А.О. вивчали життєвий цикл метелика та власноруч виготовляли його з првітряних куль; на уроках хімії та біології під керівництвом Рудницької Г.Г. учнів 6-7 класів досліджували вплив весняних температур на природу, які хімічні реакції відбуваються у цейперіод та їх наслідки.

У листопаді 2022 року проводився ІІ (територіальний) етап ХХІІ Міжнародний конкурс з украінської мови імені Петра Яцика, у якому брала участь Бойко Світлана (7 кл.), викладач Тодорова Т.П. Світлана зайняла  І місце.

  У  ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури І місце посіла  Бойко Світлана 7 клас - викладач Тодорова Т.П., та Рудаковська Вікторія  3 клас – вичтель Яненко Н.О., з хімії  - Єлісін Максим учень 9 класу посів ІІІ місце  -викладач Рудницька Г.Г. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з біології Шалопа Олексій зайняв ІІ місце - викладач Рудницька Г.Г. З історії - учениця 9 класу Компаній Анастасія  зайняла І місце, а учень 9 класу, Чередниченко Данило, посів ІІ місце – викладач Костенко С.Г.  Учень 9 класу Сердюк Андрій посів І місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

  З 8 по 13 листопада 2022 року 36 учнів 2-8 класів школи взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер - 2022» (вчитель Товстига Наталія Петрівна). Переможцями  конкурсу стали Єпурє Матвій 2 клас, Гончаренко Ксенія 3 клас, Пліс Дар‘я , Рудаковська Вікторія 4 клас, Полторак Анастасія 6 клас, Коваленко Юлія 7 клас.

  У грудні 2022 року та  березні 2023 року 14 учнів 5-7 класів взяли участь у Міжнародному конкурсі «Кенгуру»: Бондаренко Софія, Чемерис Вікторія, Бучка Анастасія, Бойко  Надія , Гончаренко Олег, Ковальчук Крістіна, Крістя Єва, Сердюк Даря – 5 клас; Тодорова Тетяна, Полторак Анастасія, Занісеєнко Артем – 6 клас; Бойко Світлана – 7 клас; Таран Дарія – 8 клас; Єлісін Максим – 9 клас .

        Бондаренко Софія,  Гончаренко Олег, Ковальчук Крістіна, Тодорова Тетяна, Полторак Анастасія, Занісеєнко Артем мають добрий результат (викладач Полторак Н.В.).

        8.  Учні  6-9 класів  брали  участь  в  Шкільній всеукраїнській дистанційній олімпіаді Осінь-2022   на  освітній платформі  “На Урок”: 

-  з  української  мови  22 учня (6 клас – 13 дітей,  7 клас – 6 дітей,  9 клас – 3 дитини) – Полторак  Анастасія,  учениця  6 класу  відзначена  Дипломом  ІІІ ступеня,  Тодорова  Тетяна,  учениця  6 класу  відзначена  Дипломом  І ступеня.

-  з української  літератури  4 учні (5 клас – 3  учні,  6 клас – 1 учениця) - учениці  6 класу  Полторак  Анастасія  та  Тодорова  Тетяна  відзначені  Дипломами  ІІ ступеня.

        В шкільній онлайн-олімпіаді з математики , що проводилася на освітній платформі «На Урок», взяли участь 15 учнів ( 5 клас – 9 учениці , 6 клас – 3 учні, 7 клас – 3 учня): Гончаренко Олег, учень 5 класу відзначений дипломом ІІ ступеня, Полторак  Анастасія,  учениця  6 класу  відзначена  Дипломом  ІІІ ступеня, Рудницька Марина - Диплом  ІІІ ступеня Тодорова  Тетяна,  учениця  6 класу - Диплом І ступеня, Бабинська Ірина, учениця 7 класу - Диплом І ступеня, Бойко Світлана - Диплом І ступеня.  У олімпіаді з фізики на освітній платформі «На Урок» взяли участь 4 учні ( 7 клас – 3 учениці, 9 клас – 1 учень): Бойко Світлана, учениця 7 класу, відзначена Дипломом ІІІ ступеня, Коваленко Юлія, учениця 7 класу, - Диплом ІІ ступеня.

 

 Виховна робота та  досягнення здобувачів освіти

 

    Виховна тема закладу:

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку потенціалу учнів»

Пріоритетними  завданнями виховної роботи на 2022-2023 навчальний рік стало :

Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні;

Турбота про добробут свого народу;

Виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до рідної мови та до культури українського народу;

Формування морально – активної особистості, чуйної, чесної, працелюбної, справедливої, милосердної, толерантної, терпимої до іншого, миролюбної, готової допомогти іншим;

Формування   особистості ввічливої, делікатної, тактовної; з високим почуттям обов’язку; особистості, яка вміє працювати з іншими; здатної прощати і просити пробачення; особистості, яка може протистояти виявам несправедливості, жорстокості;

Формування усвідомлення місця  природи в житті людини, виховання усвідомлення студентською молоддю соціальності значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

Формування  вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я;

 

  Не зважаючи на дистанційну форму навчання  у  2022-2023 навчальному році  виховна робота була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

В школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників, на основі формування цінностей та компетентнісного підходу та включають у себе календарні, традиційні шкільні та державні свята, заходи, конкурси,  заходи управління  освіти, обласні та Всеукраїнські заходи. І хоч заклад майже весь рік працював без педагога – організатора, на якість проведених заходів  та організацію освітнього процесу це не вплинуло.

Організація виховної роботи під час воєнного стану в закладі проводилась онлайн та  потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Особливо важливим стало, продовжити формувати громадянанина-партіота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, тому патріоричне виховання є важливою складовою загального виховного процесу.  Виховна робота під час військового стану проходила у формі відеоуроків, спілкування, обговорення цікавих постерів, інтернет-конкурсів, перегляду суспільних проєктів.

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні виховні заходи.

Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення ефективної діяльності, активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень.

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводився моніторинг за пересуванням сімей і дітей та заповнювались щотижневі  звіти.

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх канікул, доведені до відома батьків у класних групах та розміщені  на платформі «Єдина школа»     

-         Відповідно до Указу Президента України №143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України» у закладі щоденно о 9.00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання.

    Національно-патріотичне виховання є важливою складовою навчального процесу у закладі. Патріотичне виховання забезпечується через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Протягом року класні керівники 1-9-х класів проводили бесіди, години спілкування, уроки мужності з відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.

   Зокрема проведені уроки мужності з відзначення річниці визволення    України від фашистських загарбників , гуртківці  територію обеліску загиблим односельцям та територію прилеглого парку.

Учні  філії брали активну участь  у:

у онлайн- конкурсах малюнків та фоторобіт:

       - Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Перемога»:- вч. С.Костенко , Н.Товстига

Тодорова Т. -6 кл.

Байдужий Д.-8кл.

Бойко Н.-5 КЛ.

Ковальчук К.- 5 КЛ.

       Обласний етап

-Всеукраїнський благодійний дистанційний фото проєкт «Моя Україна незалежна», 2 кл. (І місце)- А. Вельшинська

-Обласний етап конкурсу фоторобіт до Дня Соборності України «Україна – це ми»

 

      2 Пошукових проектах:

         - «Моя Батьківщина - Україна» -  пошукова група 10 учнів 6-8 кл. Т.Тодорова, 3 учнів 8 кл.- Д.Бойко ,, 4 учнів  7 кл. –С.Базиленко.

Всеукраїнський конкурс «Світ мандрів Григорія Сковороди» -С. Костенко

Базиленко В.-9 кл.

Михайліченко В.-9кл.

3. - онлайн-проєкті Олександра Зімби- початкові класи

4. онлайн-фестивалі патріотичної пісні «Слава козацька не вмре, не загине». 1-9 кл.

5. конкурсі звітів «Добре діло» 1-9 кл

6. Всеукраїнському конкурсі «Мій Миколай носить форму ЗСУ» - Бондаренко С. , 5 кл. (вч. Н.Товстига, Т.Бондаренко)

7. Всеукраїнський благодійний дистанційний фото проєкт «Моя Україна незалежна  А.О.Вельшинська -І місце

8.«Віртуальної дошки подяки від дітей захисникам України».

9.Екскурсія до народознавчої гончарної майстерні

10Конкурсу-марафон „КОЛОСОК для ЗСУ"

У філії були проведені заходи з нагоди Дня української писемності та мови, Дня  рідної мови, відзначено День Соборності та Свободи України,   День Єднання  України  та День Гідності, заходи до вшанування пам’яті жертв Голодомору та Голокосту, заходи до Дня захисників та захисниць України, Небесної Сотні, до Дня Добровольця, до річниці початку звільнення міст від російських загарбників – Міста Героїв, День миру.

  

Становлення громадянина :

Години історичної пам’яті до Дня пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Онлайн- конференція до Дня пам’яті жертв політичних репресій

         До Дня Європи в Україні вчителі початкових класів провели пізнавальні заходи у своїх классах про країни Європи та створили галерею прапорів. Учні 5-9 класів розробили стінгазети, в яких розкрили європейські напрямки розвитку Ураїни. Учні 6 класу працювали над проєктом «Україна – високоосвічена європейська країна». Всі роботи учнів були зібрані в один проєкт під назвою «Україна – це Європа» під керівництвом Рубанович Н.М.

Години спілування пам’яті героїв Крут

Правовий квест «Права щасливих дітей»

Вікторина «Права дітей в малюнках»

Тиждень правознавства

  Щодо правоосвітньої та правовиховної роботи у школі вивчається предмет правознавство (9 клас). Учні школи були активними учасниками   тижня правової освіти, який проходив  у  грудні 2022 р.. Метою проведення було: формування правосвідомості, правової культури школярів, розвиток ключових компетентностей самоефективної особистості. У рамках тижня, проведеного вчителем правознавства Костенко С.Г. учні були учасниками правових конкурсів, вікторини «Чи знаєш ти свої права?», організовано виставку малюнків на тему: «Мої права», юридичні консультації поглибили знання учнів, виявили їх творчі здібності.

 

 В 2022 – 2023 н.р.   активно розгорнулась волонтерська діяльність учнів та вчителів

Всеукраїнський конкурс «Людина починається з добра»   Т.Б.Бонцевич  Н.С.Гончаренко

Всеукраїнський конкурсі до Дня захисту тварин «Наші друзі»       Н.П.Товстига

Участь в благодійній  акції  «Смілива гривня»-грамота

Участь у  акції  «Щаслива лапа» - грамота

Участь у Всеукраїнському проєкті «Щедрий вівторок»- допомога ЗСУ, грамота

Участь у проєкті   «Квіти Перемоги»- висаджено квітник «Вишиваночка»

Вчителі та учні долучились до виготовлення окопних свічок, вітамінних наборів

-збору макулатури

-збору пластикових кришечок

- збору коштів для ЗСУ

-виготовлення  оберегів  та малюнків для солдат

- благодійного щедрування  «Щедрівочка переможна»

Благодійна  акція  до  міжнародного  дня  людей  з  обмеженими  можливостями 

Привітання  ветеранів  педагогічної  праці

Уроки  мужності  «Війна.  Ріка  нашої  пам’яті»

Прибирання  центральної  вулиці  села  Турлацької,  прилеглої  до  школи  території  та  території  біля  обеліска  загиблим  землякам

Челендж до Дня матері та Дня родини

 

Згідно з Концепцією Нової школи впроваджувався наскрізний процес виховання, який формує цінності та компетентності

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 

Народознавча  вітальня  «У Резиденції святого Миколая»

Новорічно-різдвяні  віншування  «Щедрівочка переможна»

Бібліографічні  виставки

Фоточелендж до дня української хустки

Фото-відео флешмоб  до Дня вишиванки

 Челендж «Освіта Одещини у вишиванці»

Флешмоб до дня читання вголос

Онлайн листівка до Дня захисниць та захисників України

Радіодиктант національної єдності

Покладання квітів до обеліску до Дня визволення України від фашистських загарбників

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 

Впорядкування  шкільної  території

Тиждень  профорієнтації. Ярмарок професій

Година  спілкування  «Хочу Можу Треба»

Трудова  акція  «Пам’ятник.  Могила.  Обеліск» 

Акція  «Зробимо  Україну  чистою»

Онлайн урок «Світ професій»

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 

Природоохоронні акціі «Дня Чорного моря», «Всесвітній день водно-болотних угідь», «Міжнародний день Землі», «Міжнародний день лісів», «Всесвітній день водних ресурсів», «Міжнародний день Дністра» в ході яких учні поглиблювали знання про сучасну екологічну ситуацію в Україні, у ході  практичних занять в процесі колективної праці прививалися навички свідомої, культурної людини, яка відповідальна за свої вчинки;

-          Урок пам’яті Чорнобильської трагедії

Облагородження  шкільної  території  (висадка  дерев,  квітів)

Висадка  кленової та туєвої алей

Уроки екологічного виховання

СТЕМ-тиждень

«Найбільший урок у світі»

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

 

Тижні безпеки руху

Олімпійські уроки

Велопробіг громадою

Тижні протипожежної безпеки

Заходи мінної безпеки

 

Єдині національні уроки безпеки руху

Тиждень толерантності

Заходи  Останнього дзвоника.

Свято «Крок до зірок»

Заходи до дня захисту дітей

Уроки дорожної безпеки в умовах воєнного стану

Декада безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану

Участь у Всеукраїнському уроці з фізичної культури «Ми незалежні. Наша сила в єдності»

 

Година безбар’єрності

День безпечного інтернету

Цикл заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ

Участь у вчительській та учнівській  Спартакіадах

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 

Заходи до Дня Знань  «Вересень  скликає  всіх до  школи»

Курс вивчення української мови «Говоримо українською»

Урок-реквієм  «Історія  і  трагедія  Бабиного  яру. Червона точка пам’яті»

Лінійка  Гідності  та  Свободи

Флешмоб  «Україна – це  ми»

Тиждень  рідної  мови  (листопад)

Уроки  мужності  «Слава  Україні.  Героям  слава»

Година  спілкування  «Афганістан – мій  біль,  моя  пекуча  рана. Переосмислення»

«Соборність  України  від  діда-прадіда»  (січень), 

Уроки  права  «Права  і  обов’язки»,  «Відповідальність – основа  успіху»

Музейні уроки

 

 Гурткова робота

 

Відповідно до плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік та плану виховної роботи в школі проводилася  гурткова робота. Згідно з річним планом роботи було проведено контроль за роботою  гуртків, відвідано заняття та проведено їх аналіз.   У закладі працюють такі гуртки:

пішохідно-туристичний

гурток «Джура»

гурток «Захисники природи»

хореографічний гурток

Протягом  року   гуртківці мають  певні здобутки та   досягнення

 Брали участь у суспільно- корисній праці по облагоустрою села та школи:

 висадка туєвої алеї

висадка акацієвої алеї

облаштуванні території парку біля обеліску загиблим односельцям

акції «Зелена хвиля»

Гурток «Джура» хореографічний гуртки тісно співпрацювали з військовою частиною:

-Виготовлення оберегів

Виготовлення новорічних прикрас «Ялинка для ЗСУ»

Екскурсія до військової частини

Зустрічі з військовими

Благодійні новорічно- різдвяні віншування «Щедрівочка переможна»

 

Здобутки:

Хореографічний гурток (Наталя Рубанович)

      Музична вітальна листівка до Дня Добровольця                         

      Музична вітальна листівка до Дня Вишиванки                           

      Танець до Дня вчителя «Незламна»                                 

      Вітання із зимовими святами                                

      Руханка до Дня захисту дітей                               

      Танець на останній дзвоник «Україна – це ми»  

                 

«Захисники природи»(Ірина  Крістя)

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Будь природі другом»

Участь в обласному конкурсі «Душа села»

 

«Джура» рій «Незламні»(Лариса Коваленко)

Всеукраїнський конкурс «Я- козацького роду»-        І місце- 1,ІІ місце- 4,ІІІ місце-3

Всеукраїнський  конкурс «Код нації»-                                    ІІІ місце

Творчий конкурс "До Дня Українського Козацтва" в номінації "Вокал"               І місце

Всеукраїнський флешмоб «Безпечна країна»

 Всеукраїнський конкус «Колядочка»

Міжнародний конкурс «Діти України – багатство країни»

Створення відео листівок до знаменних та пам»ятних дат

Територіальний етап гри «Сокіл Джура» - місце

Обласний етап  звітів роїв молодшої вікової групи

Проводились одноденні таборування

      Стали основою команди Дружини Юних Рятувальників

 

Спортина команда закладу взяла участь у СПАРТАКІАДІ учнів закладів Мологівської сільської ради. В загальному заліку  вибороли І місце.

 

Музейна робота

 

В закладі функціонує музей села Турлаки. Діти та вчителі є частими відвідувачами музею, де проводяться екскурсії та оформляються виставки- огляди до державних свят та знаменних дат. Пошукова група учнів разом з керівником музею взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської експедиції « Моя Батьківщина - Україна». Стали учасниками конкурсу – огляду музеїв..

 

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм

 

На виконання Закону України „Про охорону праці",  згідно з  річним планом роботи та з метою попередження травматизму, створення безпечних умов навчання та праці у школі проводиться систематична робота.

  Ведеться постійна робота з дотримання тех­ніки безпеки: створено куточки безпеки жит­тєдіяльності; заклад освіти забезпечено проти­пожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку за­землення й опору ізоляції; зібрано методичні ма­теріали з питань охорони праці; на всій території означено плани евакуації; пожежні виходи функ­ціонують.

При проведенні уроків фізики та хімії, інформатики, виконанні практичних та лабораторних робіт учителі-предметники регулярно здійснюють інструктаж з техніки безпеки на робочих місцях. На початок року  комісія з охорони праці проводить обстеження стану надійності закріплення спортивного обладнання на спортмайданчику та ігровому майданчику, у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, про що складається  відповідні акти.

При проведенні позакласної роботи (конкурси, екскурсії) вчителі, які супроводжують учнів, відповідають за збереження життя і здоров'я дітей. Учням попередньо нагадуються правила дорожнього руху, правила поведінки у громадських місцях та дотримання техніки безпеки під час подорожі.

Перед кожними канікулами класними керівниками та класоводами проводиться детальний інструктаж із правил дорожнього руху, поводження з електро- та газовими приладами, вибуховонебезпечними предметами, правил поведінки на воді (льоду) тощо.

На виконання річного плану роботи з питань охорони праці та попередження травматизму протягом вересня кожного року:

1.   Оформляється  акт підготовки школи до нового навчального року.

2.  Наказом по закладу призначаються відповідальні за роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.  Створюється комісія з охорони праці та комісія з розслідування нещасних випадків.

4.  На початку навчального року проводиться вступний інструктаж із техніки безпеки з реєстрацією його в журналі.

5. В кінці начального року видається наказ про підсумки роботи з ОП

На нарадах при завідувачу проводиться аналіз стану дотримання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання законодавства з охорони праці.

Створена комісія по протипожежній безпеці, розроблено план евакуації на випадок пожежі, має місце наочна агітація. Працівники дотримуються правил протипожежної безпеки. 

 У відповідності з посадовими обов’язками, вимогами нормативних документів педпрацівники у своїй роботі дотримуються правил  педагогічної  етики  у спілкуванні  з дітьми, організації їх  навчання,  проведенні  виховної  роботи.  Проводиться   робота  по ознайомленню учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини, забезпечуються відповідні безпечні умови навчання і праці, санітарно – гігієнічні вимоги під час проведення  навчально–виховного  процесу, можливості  дітей харчуватись, отримувати необхідну медичну допомогу. Належні питання охорони праці і дотримання правил техніки безпеки контролюються адміністрацією школи, обговорюються на педраді, видаються накази. Проводиться місячник з охорони праці, тижні  безпеки дорожнього руху, тихні протипожежної безпеки,  тижні безпеки життєдіяльності.

 Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців класними керівниками проводиться комплекс бесід:

з дорожнього руху;

з протипожежної безпеки;

запобігання отруєнь;

з безпеки при користуванні газом;

з безпеки з вибухонебезпечними предметами;

з безпеки на воді;

з безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

Крім того,  проводяться бесіди зі здобувачами  з попередження всіх видів травматизму та записують бесіди до класних журналів, а перед початком зимових та літніх канікул проводиться первинний інструктаж із записом в журнал інструктажів.

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») в центрі, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників (олайн зустрічі, хвилинки спілкування) про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації. Також вчителем основ здоров’я розповсюджується корисні поради від UNICEF Ukraine «Важливо, як ніколи», «Дітям про вибухонебезпечні предмети»; ДСНС України «Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати».

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх канікул, доведені до відома батьків у класних групах та розміщені  на платформі «Єдина школа»     

 

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, позбавлення батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

 

Питання про дотримання законодавства щодо охорони прав дитини, виконання Закону України „Про охорону дитинства", Конвенції про права дитини щорічно розглядаються на засіданнях педагогічних рад, видаються відповідні накази, ведеться роз'яснювальна робота серед учнів і батьків.

Педагогічні працівники школи з великою відповідальністю працюють по своєчасному виявленню дітей пільгових категорій, здійсненню контролю за умовами життя, захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, надання цільової підтримки. Кожен класний керівник 1-9 класів на початку вересня формує бази даних дітей пільгових категорій, оформляє соціальний паспорт класу,  протягом року  поновлюється банк даних на учнів, які потребують соціальної підтримки.  Всі дані узагальнює соціальний педагог.

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року оновлюються дані соціального паспорту закладу.

 

 Звіт про діяльність психологічної служби Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

 

 Соціальний педагог Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»  Бойко Діна Володимирівна  працювала  над методичною темою: «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі».

Основа мета діяльності соціального педагога у 2022-2023 навчальному році була спрямована на формування у здобувачів освіти здатності бути толерантним, проявляти почуття поваги один до одного, виховувати комунікативну культуру в спілкуванні та взаєморозумінні, розвивати стресостійкість, зменшити відчуття тривоги з метою збереження психічного здоров’я, протистояти стану розгубленості, вчитися будувати конструктивний діалог, усвідомлювати власну значущость у миробудуванні, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, в умінні вислуховувати.

Головними завданнями роботи соціального педагога протягом року були:

Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров'я особистості.

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату, атмосфери уваги, співчуття і співпраці в класних колективах, виховання загальнолюдських цінностей.

Діагностична оцінка психологічного стану, ресурсної сфери батьків (дітей) та визначення потреб соціально-педагогічної допомоги.

Сприяння стабілізації емоційного стану, подоланню травматичного досвіду. Активізація процесів самопізнання, саморегуляції та самоконтролю; побудова позитивного образу майбутнього.

Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей учнів, позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності.

Попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.

Надання комплексної соціально-педагогічної допомоги і підтримки.

Проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної  профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, протидії цькуванню (булінгу), насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; навчання способам ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок.

Формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику.

3. Для створення системи роботи з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі свою діяльність організувала за такими основними напрямками роботи:

 Соціальні дослідження.

Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, готовності до навчання учнів та їх розвитку, попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Період входження дитини в шкільне життя є періодом соціально-психологічної адаптації до нових умов. Цей процес супроводжується певними змінами в емоційному стані дитини (зростанням внутрішньої напруженості, підвищенням тривожності, зниженням самооцінки, тощо). Тому проблема адаптації дітей до школи актуальна і потребує особливої уваги.

Для досягнення цієї мети були поставлені завдання:

- визначити характер психологічного комфорту учня у класі, його емоційного стану;

- дослідити ефективність навчальної діяльності, засвоєння шкільних норм поведінки, успішність соціальних контактів.

Для дослідження використовувались наступні методики:

-     Анкетування за методикою О.Ануфрієва та С. Костроміної (Тест виявляє мотивацію до навчання, рівень розвитку мислення, вміння слухати, виконувати завдання за зразком);

-     Анкета для учнів «Про мене» (оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації);

-     Анкета «Життєві цінності», «Мої сильні сторони».

Діагностичне обстеження учнів 1 та 5 класів проводилось протягом вересня-грудня.

Аналіз результатів показав:

Адаптація першокласників, соціальний склад.

В 1 класі класний керівник, Гончаренко Неля Сергіївна. Навчається 14 учнів: 6 хлопчиків та 8 дівчаток. В класі є діти пільгової категорії: 1 дитина  із багатодітної родини. Для більшості учнів процес адаптації проходив успішно. Проте в 1 учня виникли труднощі в адаптації. Ця дитина була зарахована до 1 класу пізніше. Класний керівник допомагав дитині в навчанні та адаптації до нового учнівського колективу. Наразі всі учні успішно пройшли період адаптації та подолали труднощі під час онлайн-навчання.

Імовірними причинами проявів дезадаптації визначено:

-     тривожність;

-     несформованість вольової регуляції поведінки, довільності уваги на належному рівні.

Результати анкетування дітей першого класу показали, що: високий рівень шкільної адаптації  мають 13 учнів (93%); зовнішня мотивація у 1 учня (7%). Всім учням (100%) подобається навчатися в школі, вони мають в класі друзів. Майже 86% першокласників діляться враженнями про школу зі своїми батьками. Великий вплив мала активна співпраця та взаємодія між класним керівником та батьками. Систематично проводилися індивідуальні консультації з батьками, учнями за запитом. Результати дослідження виявили в цілому задовільний емоційний фон класного колективу.

Адаптація п’ятикласників, соціальний склад.

П’ятий клас складається із 30 дітей (станом на 05.01.2023 р.): 13 хлопчиків та 17 дівчаток. В класі є діти пільгової категорії. Це дитина-сирота, перебуває під опікою бабусі. В класі є дитина з ООП. Асистент вчителя, Коцюрубенко Олена Василівна активно допомагала протягом року дитині в навчанні та адаптації до нового учнівського колективу .Також налічується 6 дітей із багатодітних родин, які теж є пільговою категорією. На диспансерному обліку в 5 класі перебуває 3 учня. В кінці навчального року (травень 2023 р.) до 5 класу було зараховано 3 учнів. На наступний рік планується окремо з ними провести діагностичне дослідження.

У 5-му класі діти переходять до нової системи навчання: «класний керівник - учителі-предметники». До того ж перехід з початкової школи у середню співпадає зі своєрідною віковою кризою - початком переходу від дитинства, що є досить стабільним періодом розвитку, до молодшого підліткового віку.

Що викликає стрес у п’ятикласників? Різкі зміни умов навчання, різноманітні та більш ускладнені вимоги, які ставлять до дітей. У цей період діти можуть змінитися: їх охоплює тривога, надмірна метушливість. У зв’язку з цим у них може знизитись працездатність, вони можуть стати, неорганізованими. Іноді порушуються сон, апетит.

Спостереження за учнями, спілкування з ними в цей період показував, що вони трішки були розгублені. На п’ятикласника обрушується потік інформації з незрозумілими для нього словами, термінами. Проте учні 5 класу доволі згуртовані та організовані, об’єднані спільними інтересами.

Згідно висновку діагностичного дослідження анкетування «Про мене», соціальним опитуванням «Мої сильні сторони», «Життєві цінності» більшість учнів на питання «Навіщо вчитися?» обрали відповідь, бути розумним, обізнаним та проявити себе в майбутньому (71%), на питання «Що тебе турбує?» - 93 % відповіли війна, воєнні події в Україні. На питання «Чого тобі бракує?», 93 % відповіли, що в них все є необхідне для повноцінного життя. На питання «Про що ти мрієщ?» більшість учнів мріють про мир та спокій в Україні (83 %). Діти яскраві індикатори сучасних подій, тому виявляють високий тривожний стан. Вони переживають за майбутнє. Нажаль зараз це є нормою. Тому для учнів потрібно впроваджувати психологічні хвилинки розвантаження та підтримки з боку вчителів, психолога. Створювати серед учнів атмосферу дружелюбності та щирого прагнення допомагати один одному. Акцентувати увагу класу на успіхах кожного, вчити радіти успіхам іншої людини, формуючи емпатію.

Учні прагнули бути активними, розумними, вони хотіли, щоб їх побачив, оцінив новий учитель та помітив у них усе найкраще. Більшість дітей переживали перехід у основну школу як важливий крок у своєму житті. Великий вплив мала активна співпраця та взаємодія між класним керівником, Товстигою Наталією Петрівною, асистентом вчителя, Коцюрубенко Оленою Василівною, та батьками. Результати дослідження виявили в цілому задовільний емоційний фон класного колективу.

Також протягом року проводилась діагностика визначення соціальних установок учнів 6-8 класів (анкета «Наскільки ви толерантні», тест Т.Томаса щодо виявлення стилю поведінки в конфліктних ситуаціях). За результатами дослідження виявилася низька ймовірність того, що діти будуть негативно відноситись до людей іншої національності і віросповідання; індекс толерантності – середній (в одних соціальних ситуаціях діти повели б себе толерантно, в інших – ні). В конфліктних ситуаціях учні виявляють себе по різному: частина учнів обрала форму соціальної поведінки в конфліктній ситуації – пристосування, інші – уникнення та компроміс, проте у де-яких виявляється суперництво, що може викликати в подальшому конфліктні ситуації, оскільки обидві сторони не будуть виявляти бажання поступатися один одному. Проводилось для учнів 9 класу в лютому - квітні 2023 року діагностична робота з професійної спрямованості та відповідна профорієнтаційна робота (анкетування «Зацікавленість у професійному самовизначенні», опитування «Мої плани на майбутнє», Опитувальник «ДДО» Є.Клімова ). За результатами дослідження більша частина учнів об’єктивно оцінюють рівень своїх навчальних досягнень, визначають свої інтереси та нахили, які впливають на подальшу спрямованість профільного навчання з профорієнтаційної діяльності випускників. За діагностичним дослідженням 89 % учнів планують продовжити навчання, 11 % учнів - будуть працювати.

Робота з охорони дитинства та соціальний патронаж сім’ї.

Головною метою діяльності психологічної служби є створення умов для розвитку, самореалізації кожної особистості як громадянина України. Протягом року оновлюється банк соціально незахищених родин. Класні керівники, представники Служби у справ дітей Мологівської с/р, соціальний педагог проводять обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців – дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, родини, які опинилися у СЖО, в них дітей, які навчаються в школі.

Соціальним педагогом  постійно проводяться профілактичні заходи з опікунами та батьками щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями. Особлива увага надається дітям, які знаходяться під опікою1 дитина. Соціальний педагог разом з класним керівником здійснює спостереження емоційного благополуччя дитини, вивчає умови сімейного виховання, здійснює моніторинг соціалізації здобувача освіти.

Робота з “важкими” учнями та постановка їх на шкільний облік супроводжується встановленням причин соціального розладу, наданням допомоги щодо їх усунення.

На обліку Мологівської сільської ради перебувають 5 учнів із 2 родин, що має статус СЖО на території Мологівської ОТГ. У вересні-жовтні 2022 р були здійснені рейди-перевірки родин з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх. Були проведені індивідуальні бесіди та надані попередження батькам стосовно пропусків онлайн-занять без поважних причин дітьми.

11.10.2022 р. з питання навчання, запобігання бездоглядності серед неповнолітніх та не відвідування онлайн-уроків завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ стосовно родин Толіки. Толіка Ю.О. та Толіка Г.О. були запрошені на засідання до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ та отримали попередження. 13.12.2022 р. Служба у справах дітей Мологівської с/р надала відповідь на запит. 12.10.2022 р. було направлено звернення до ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровського районного відділу поліції та складений протокол з Толікою Ю.О. про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 184 КУпАП України (невиконання батьківських обов’язків, відсутність належних умов для проживання, навчання та виховання дітей). Також громадянці Толіка Ю.О. було роз’яснено ст. 150 СК України та попереджено її про відповідальність за вчинення повторного правопорушення.

Після проведеної профілактичної роботи, Толіка М.Р. (учень 7 класу) та Толіка Р.Р. (учень 9 класу) почали систематично індивідуально відвідувати вчителів та виконувати домашні завдання. Для учнів було організовано індивідуальні консультації, за допомогою яких вчителі змогли пояснити новий матеріал і виявити рівень засвоєння знань дітьми.

Толіка М.О. (учениця 9 класу) в листопаді звернулася по допомогу до адміністрації навчального закладу, оскільки технічно налаштувати програму «Єдина школа» не має змоги. Проте учениця приєдналася через Viber до всіх предметних груп та надсилала домашні роботи на перевірку вчителям. 

23.05.2023 р. були зараховані до Випаснянської філії № 2 Толіка А. (учень 5 класу) та Толіка С. (учень 7 класу). За заявою (згодою) матері, Толіки Г.О., діти залишилися на другий рік навчання. 01.06.2023 р. на засідання ССД була запрошена Толіка Г.О., яка отримала попередження про невиконання батьківських обов’язків щодо дітей. Толіка А. систематично втікає з дому та розшукується Білгород-Дністровським районним відділом поліції. Адміністрацією закладу був оформлений та надісланий відповідний звітній пакет документів до ССД Мологівської с/р. Надалі проводиться профілактична робота з родиною.

11.10.2022 р. з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо усунення причин та умов, що сприяють безвісному зникненню дітей Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» та відповідно до постанови КМУ "Про затвердження порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів" завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ стосовно родини Станку. Батьки разом з дітьми в кінці серпня 2022 р. виїхала за кордон. На зв'язок не виходять. Подальше місцезнаходження родин не відомо. 20.10.2022 р. завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до керівництва 25 прикордонного загону ВЧ 2197,  метою з'ясування інформації про можливий перетин кордону наступними неповнолітніми особами, в зв’язку з тим, що станом 20.10.2022 р. місцезнаходження даних осіб власними силами встановити не має можливості. 31.10.2022 р. був надісланий лист-відповідь від керівництва 25 прикордонного загону ВЧ 2197, в якому було зазначено про неможливість надати відомості відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про інформацію». 26.10.2022 р. відповідно до закону України «Про освіту» від 28.09.2017 р., ст. 13 п.1. Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. ст. 5 п.3, ст. 25. був надісланий лист-запит до начальника Білгоро-Дністровського РВ ПГУНП в Одеській області  щодо надання інформації про можливий перетин кордону наступними неповнолітніми особами, в зв’язку з тим, що станом 26.10.2022 р. місцезнаходження даних осіб власними силами встановити не має можливості. На даний час відповідь на поданий запит не отримано. 13.12.2022 р. Служба у справах дітей Мологівської с/р надала відповідь на запит навчального закладу. 12.10.2022 р. було направлено звернення до ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровського районного відділу поліції. 08.11.2022 р. була здійснена перевірка вказаної родини за адресою та встановлено зі слів сусідів, що учні зі своїми батьками виїхали за кордон. Враховуюче вищевказане, притягнути батьків Станку до адміністративної відповідальності не представилося можливим. 25.05.2023 р. з метою попередження батьків про відповідальність за навчання учениць Станку С.Д, Станку В.Д., Станку Р.Д. та надання листа-попередження № 42 від 02.05.2023 року була здійсненна повторна перевірка класними керівниками (Тодорова Т.П., Товстига Н.П., Бонцевич Т.Б.), соціальним педагогом (Бойко Д.В.) та асистентами вчителів (Коцюрубенко О.В., Крістя І.М.) місце проживання родини Станку. Було встановлено, що за адресою: с. Випасне, вул. Турлацька, 103, родина не проживає. Зі слів сусідів (Теплухина С.А., Ткаченко Л.В.) будинок був проданий іншим господарям, тому передати лист-попередження родині Станку не було можливості. На зв'язок родина не виходить з вересня 2022 року.

Проведені заходи щодо дітей, які належать до категорії «соціально незахищених»:

Створено профілактичну раду школи.

Соціальна паспортизація школи, класів. Виявлення дітей з сімей, що потребують соціального супроводу або патронажу, схильних до асоціальної поведінки.

Проведені онлайн-години спілкування, інформаційно-роз’яснювальні бесіди, профілактичні заходи та тренінги з учнями 1-9 класів: «Милосердя – врятує світ», «Уроки толерантності», «Закон та право для всіх єдині», «Особиста цінність та безпека», «Міф чи правда?», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Правила безпечної роботи в мережі Інтернет», «Усі ми різні, усі ми рівні», «Знай, щоб жити!», інформаційна пам’ятка «Конвенція ООН про права дитини», «Відкриємо скриньку добрих справ», «Торгівля людьми – міф чи реальність», «Мої права та обов’язки», «Ми всі різні й цим схожі. Ідентичності людини», «Стосується кожного»,  «Що таке особисті кордони? Типи та види особистих кордонів. Як обстоювати власні кордони» «Stop, булінг!», «Уроки толерантності», «Я і мої особисті кордони», «Життєві цінності», «Протидія використання дитячої праці та торгівлі дітьми в Україні», перегляд навальних мультфільмів та відео: «Ми проти насильства», «Різні, але рівні», «Протидія торгівлі людьми», «Розірви коло», «Доброта», «Подарунок».

Заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: «Станція призначення життя. Вибір кожного», «Життєві цінності», «Життя – найвища цінність».

Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини.

Відвідування новоприбулих родин внутрішньопереміщених осіб та родин з «групи ризику». Виявлення дітей, які належать до категорії «соціально незахищених». Зв’язки з громадськістю.

Проведення діагностичних робіт з дітьми.

Проведення індивідуальних роз’яснювальних бесід з учнями, батьками, (законними представниками), класними керівниками з проблемних ситуацій. Онлайн-консультування та індивідуальні бесіди за запитом батьків.

Співпраця з правоохоронними органами (ювенальною поліцією); Службою у справах дітей Мологівської с/р, волонтерськими організаціями.

Профілактичні рейди «Урок», виявлення дітей, які не відвідують онлайн-уроки без поважної причини.

 Реалізація тематичних тижнів згідно річного плану: «Толерантність у нашому житті», «16 днів проти насильства», «Всеукраїнський тиждень права», впровадження волонтерської діяльності учнів з метою розв’язання спільних суспільних проблем. Акція «Спільними зусиллями», «Добро починається з тебе», «Смілива гривня», «Чисте довкілля».

Сприяння в організації оздоровчого відпочинку дітям пільгових категорій.

Налагодження взаємодії та співпраця з фахівцями Служби справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодія з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, медичними закладами, волонтерськими організаціями.

Профілактична робота соціального педагога Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

п/п

Найменування заходу

Відповідальний

Термін виконання

1.

З метою удосконалення профілактичної роботи з учнями, розв’язання проблеми профілактики бездоглядності, безпритульності дітей було продовжено роботу Ради профілактики.

Заст. з НВР, соціальний педагог, адміністрація школи, члени ради профілактики.

Вересень

2.

Соціальна паспортизація школи, класів.

Адміністрація школи,класні керівники, соціальний педагог

Вересень, січень

3.

Облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці»

класні керівники, соціальний педагог

протягом року

4.

Діагностування всіх учасників освітнього процесу, яке спрямоване на виявлення негативних явищ в учнівському середовищі.

Соціальний педагог

 

Протягом року

5.

З метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей проводилися (онлайн) години спілкування, бесіди з учнями на теми: : «Милосердя – врятує світ», «Уроки толерантності», «Закон та право для всіх єдині», «Особиста цінність та безпека», «Міф чи правда?», «Світ без насильства», «Свідомий вибір професії – шлях до успіху», «Протидія булінгу. Правила безпечної роботи в мережі Інтернет», «Кібербулінг», «Молодь та протиправна поведінка», «Важливість гендерної рівності», «Особисті, родинні та загальнолюдські  цінності», «Мої права – мої обов’язки», «Профілактика ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління та наркоманії серед учнів», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Торгівля людьми – міф чи реальність», «Мої права та обов’язки», «Ми всі різні й цим схожі. Ідентичності людини», «Стосується кожного»,  «Що таке особисті кордони? Типи та види особистих кордонів. Як обстоювати власні кордони» «Stop, булінг!», «Уроки толерантності», «Я і мої особисті кордони», «Життєві цінності», «Протидія використання дитячої праці та торгівлі дітьми в Україні», перегляд навальних мультфільмів та відео: «Ми проти насильства», «Різні, але рівні», «Протидія торгівлі людьми», «Розірви коло», «Доброта», «Подарунок».

Враховуючи воєнний стан в країні, з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей і попередження вчинення дітьми адміністративних та кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяють, дистанційно за допомогою засобів мережі Інтернет проводиться профілактична робота з учнями, батьками (законними представниками) на теми: «Попередження бродяжництва серед дітей», «Безпека дітей під час війни», «Психологічна підтримка підлітків під час війни (корисні ресурси для навчання та психологічної підтримки)», «Дитяча абетка безпеки від ДСНС України», «Корисні ресурси та посилання для дітей, батьків та вчителів», «Як не дати тривозі та стресу заволодіти Вами. Розвиток стресостійкості» «Редан - нова субкультура, яка несе загрозу»

Участь у марафоні із використанням навчальної гри з протидії насильству «Крок». Проведення тренінгу: " Шкільний булінг".Протидія насильству, програма "Крок". Тренінг: " Шкільний булінг".

Соціальний педагог

Протягом року

6.

Проведення тематичних тижнів:

- Тиждень толерантності: ««Толерантність у нашому житті»;

-Акція «16 днів проти насильства»;

-  Тиждень правових знань;

- Тиждень поваги до людей праці (профорієнтація);

- «Безпечний Інтернет»;

- Тиждень здорового способу життя в моїй родині;

- Благодійна акція «Діти-дітям», «Милосердя» до дня св. Миколая; 

- волонтерська робота «Спільними зусиллями»; «З Україною в серці», допомога родинам ВПО, СЖО, багатодітним родинам. Акція «Смілива гривня»;

- Проєкт «Добрі справи», створення колажу;

- «IV Всеукраїнський урок доброти»;

- Фотоквест «Матусі наші рідні» до дня матері;

- Марафон до дня вишиванки.

Соціальний педагог, класні керівники, педагогічні працівники.

Протягом року

7.

Індивідуальна робота з дітьми схильними до асоціальної поведінки, через проведення виховних просвітницьких заходів; через організацію і проведення зустрічей з представниками різноманітних державних служб і громадських організацій.

Адміністрація школи, соціальний педагог, класні керівники, фахівці ССД Мологівської с/р, представники поліції

Протягом року

8.

Консультування всіх учасників навчально – виховного процесу за запитом.

Соціальний педагог,класні керівники

Протягом року

9.

Проведені інформаційно-просвітницькі бесіди з батьками й законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки та бродяжництва.

Були здійсненні відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, обстеженні умови проживання дітей, здійснюється соціальний супровід родин, які потребують допомоги. (враховуючи ситуацію в країні)

Адміністрація школи, батьки, учні, класні керівники, соціальний педагог.

Протягом року

10.

Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини.

Соціальний педагог

Протягом року

11.

Проведення профілактичної роботи з батьками щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти:

індивідуальні бесіди.

Адміністрація школи, соціальний педагог, класні керівники

Протягом року

12.

Виступи на засіданнях шкільної ради профілактики з питань порушення.

 

Заст. з НВР, соціальний педагог,члени ради профілактики.

Протягом року

13.

Налагодження взаємодії та співпраця з фахівцями Служби справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодія з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, волонтерськими організаціями.

Адміністрація школи, представники соціальної служби Мологівської с/р, представники УОКСМСТ, представники поліції.

Протягом року

 

 Консультаційна робота включала в себе консультації педагогічних працівників, учнів, батьків, родини, які були переміщені (ВПО) з інших областей України.

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

З боку батьків

1.

Труднощі у навчанні

0

6

2.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

0

2

3.

Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

0

1

4.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

0

2

5.

Адаптація дитини до нового колективу

0

5

6.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

0

0

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

0

4

8.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

0

2

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

11.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

12.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

13.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

3

14.

Дитяча злочинність

0

2

15.

Торгівля людьми

0

1

16.

Домашнє насильство

0

2

17.

Булінг

0

0

18.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

2

19.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

5

20.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

0

1

21.

Професійне самовизначення учнів

0

3

22.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

1

23.

Суїцидальна поведінка дітей

0

0

24.

Обдаровані діти

0

0

25.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

2

26.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

0

27.

Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності підчас карантину

0

0

28.

Інше

0

0

З боку педагогів

1.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

0

2

2.

Адаптація дитини до нового колективу

0

4

3.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

0

1

4.

Готовність до навчання та труднощі у навчанні

0

2

5.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

0

0

6.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

0

2

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

0

2

8.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

1

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

11.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

12.

Професійне самовизначення учнів

0

3

13.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

2

14.

«Професійне вигорання» педагогів

0

3

15.

Формування здорового способу життя

0

2

16.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

3

17.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

1

18.

Домашнє насильство

0

0

19.

Булінг

0

0

20.

Мобінг

0

0

21.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

2

22.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

0

23.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

0

1

24.

Суїцидальна поведінка дітей

0

0

25.

Обдаровані діти

0

2

26.

Дитяча злочинність

0

0

27.

Торгівля людьми

0

0

28.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

2

29.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

0

0

30.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

0

31.

Інше

0

0

З боку дітей

1.

Труднощі у навчанні

0

5

2.

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

0

1

3.

Професійне самовизначення

0

2

4.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

0

4

5.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

6.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

7.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

8.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

9.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

3

10.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

4

11.

Суїцидальні роздуми дітей

0

0

12.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

7

13.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

3

14.

Адаптація дитини до нового колективу

0

5

15.

Відсутність мотивації до навчання

0

2

16.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

2

17.

Домашнє насильство

0

1

18.

Булінг

0

0

19.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

0

0

20.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

3

21.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

7

22.

Дитяча злочинність

0

2

23.

Торгівля людьми

0

1

24.

Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності

0

3

25.

Інше

0

5

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

0

4

2.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

3.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб

0

4

5.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

6.

Домашнє насильство

0

1

7.

Дитяча злочинність

0

4

8.

Торгівля людьми

0

1

9.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

0

10.

Булінг

0

0

11.

Професійне самовизначення

0

0

12.

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

0

0

13.

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя

0

0

14.

Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші)

0

75

15.

Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень

0

2

16.

Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів

0

4

17.

Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків

0

0

18.

Психологічна просвіта

0

0

19.

Профорієнтаційна робота сумісно із спеціалістом центру зайнятості

0

0

20.

Інше

0

5

Тематика звернень до працівників психологічної служби у період воєнних дій

 

 

Звернення

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

Робота з дітьми, сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей (вкажіть загальну кількість осіб ВПО, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу) за період воєнних дій

1.

Діти 

 

4

2.

Батьки / законні представники 

 

3

3.

Інші члени родини 

 

2

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

Робота дітьми, сім’ями з числа постраждалого населення (особи, які перебувають у місцях постійного проживання) вкажіть загальну кількість осіб з числа постраждалого населення, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу за період воєнних дій

1.

Діти 

 

0

2.

Батьки / законні представники 

 

0

3.

Інші члени родини 

 

 

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

 

Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем (страх, хвилювання, роздратованість, безнадійність, розгубленість) та проблем пов’язаних з воєнним станом в країні. Тому необхідно врахувати це в наступному році.

 Просвітницька робота серед педагогів проводилася за проблемами:

«Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;

«Попередження негативних явищ в учнівському середовищі»;

«Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти»;

«Особливі діти та співпраця з ІРЦ»;

«Психолого-педагогічний супровід випускників»;

«Профорієнтаційна робота в навчальному закладі. Розвиток гнучкості, креативності в учнів як основа успішної самореалізації випускника»

«Безпека дітей під час війни»,

 «Стресостійкість в умовах воєнного часу»;

 «Педагогічна взаємодія вчителя та учня. Педагогіка толерантності»;

 «Діяльність психологічної служби системи освіти».

Просвітницька робота серед батьків проводилася за проблемами:

«Права та обов’язки вашої дитини»;

«Сім'я – це простір без насильства»;

«Інтернет залежність, її прояви в дитячому середовищі»;

«Суїцидна поведінка серед підлітків»;

 «Батьки й діти (роль особистого прикладу батьків);

«Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;

 «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху дитини»;

«Статеве виховання: складні питання для кожного з батьків»;

«Інтернет – за і проти»;

«Взаємини в системі «батьки-діти»»;

«Психологічна підтримка під час воєного стану в Україні»;

Допомога сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей України;

Допомога сім’ями з числа постраждалого населення;

Участь у благодійних акціях, волонтерських заходах.

3.6. Зв’язки з громадськістю.

Налагоджена співпраця з УОКСМСТ  Мологівської с/р, зі Службою у справах дітей Мологівської с/р, ІРЦ Мологівської с/р, правоохоронними органами; з 25 прикордонним загоном ВЧ 219, психологічними службами навчальних закладів освіти Мологівської ОТГ.

Робота за пріоритетним напрямком та завдання в наступному році.

Робота соціального педагога спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної роботи як серед учнів так і серед батьків, з метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Активізації роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Формування ключових компетентностей учнів. Навчання учнів та вчителів прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції. Сприяння формуванню стресостійкості у воєнний період, розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок, процесу саморегуляції до нових умов. Профілактика девіантної поведінки, виховання здорового способу життя серед учнів. 

Основною метою психологічної служби Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» є здійснення психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу. Надалі потрібно здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати здоров’язберігаючу та соціальну компетентність серед учнів. Допомагати дітям, батькам, педагогічним працівникам долати страх, агресію, розгубленість, формувати стресостійкість у воєнний час. Попереджувати будь-які види і форми насильства та конфліктів серед здобувачів освіти. Вести консультативну та просвітницьку роботу зі всіма учасниками освітнього процесу. Ознайомлювати з ноновленими нормативно-правовими рішеннями уряду. Продовжувати здійснювати психологічний супровід процесу професійного визначення старшокласників. Проводити інформаційно-освітню та профілактичну роботу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, попередження насильства в сім’ї та бездоглядності. Активно взаємодіяти з практичними психологами та соціальними педагогами Мологівської ОТГ. Підтримувати зв’язки зі Службою справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодіяти з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, волонтерськими організаціями.

 

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи

щодо попередження правопорушень із їх боку

 

З метою запобігання правопорушенням з боку учнів у школі постійно ведеться роз’яснююча профілактична робота класними керівниками,  адміністрацією,  соціальним педагогом. Щоденний контроль за відвідуванням і взаємозв’язки з батьками попереджують прояви бродяжництва серед учнів школи. За кожен проступок учня повідомляються його батьки, в окремих випадках батьки запрошуються до школи.

 Поряд з цим належну профілактичну правоосвітню і виховну роботу проводять класні керівники,  адміністрація  школи. Щоквартально адміністрацією школи по проведених заходах, інформаціях класних керівників аналізується робота по виконанню законодавчих документів з питань правовиховної та правоосвітньої роботи та  її результативність, видаються накази.

Заклад  підтримує зв’язок з питань правовиховання, попередження  жорстокості та насильства з  місцевими  органами влади, правоохоронними органами.

                          

Стан дитячого травматизму

 

Збереження та зміцнення здоров'я дітей є однією із основних проблем, над якою наполегливо працює колектив  філії. На виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001р. №563 та з метою попередження дитячого травматизму та створення безпечних умов навчання та виховання у закладі ведеться така робота:

1.     Видається  наказ  по школі  «Про призначення відповідального за техніку безпеки».

2.    Адміністрація тримає під постійним контролем стан роботи з профілактики дитячого травматизму.

3.    На початку року комісія перевіряє готовність і складає акти про підготовку спортивних споруд, майданчиків до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній час, видаються відповідні накази по школі.

    На нарадах при завідувачу  розглядаються питання   профілактики дитячого травматизму та дотримання нормативів з охорони праці для дітей та дорослих, гігієнічних рекомендацій щодо профілактики захворюваності на  КОВІД, ГРВІ та грип. Вчителем основ здоров’я Л.С.Коваленко проводяться заходи з безпеки життєдіяльності.

  Класними керівникам були проведені інструктажі з безпеки під час воєнного стану, під час проведення  уроків, правил поведінки під час повітряної тривоги.

За  2022-2023 навчальний рік у школі  не було зафіксовано  випадків травмування учнів.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності школи.

Реагування завідувача філії на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  представниками інших органів громадського самоврядування

 

У відповідності до Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційних прав на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування» в школі встановлено графік прийому громадян завідувачем  філії.

П.І.Б. адміністратора

Посада

Часи прийому громадян

Коваленко Л.С.

Завідувач філії

 Понеділок 14.00 – 16.00

 Вівторок 14.00 – 16.00

  Четвер 14.00-16.00

Рубанович Н.М

Заступник завідувача з навчально-виховної роботи

  Середа  14.00 – 16.00

 

         У 2022-2023 навчальному році до завідувача філії надійшло 40  усних звернень громадян. За видами звернень – це заяви про відрахування дітей, від’їзд за межі громади, звернення про надання довідок до місць навчання та роботи та інше. За результатами розгляду звернень громадян всі питання вирішено позитивно, громадянам надані відповідні документи. З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, вчителі та адміністрація закладу у 2023-2024 навчальному році будуть продовжувати працювати зі зверненнями громадян.

 

Матеріально – технічне забезпечення

 Приміщення школи будувалось за проектом гуртожитку, разом з тим матеріально – технічна база  школи відповідає вимогам, які визначаються відповідними будівельними  та санітарно - гігієнічними нормами  і правилами.

Педагогічною цінністю школи є особистість дитини. Пріоритетною педагогічною цінністю для педагогів школи є безумовна віра в дитину, в те що при оптимальних умовах  проведення її за життєвим вектором може і повинно здійснюватися успішно.

Виходячи із вищезазначених пріоритетних цінностей, місія школи полягає у створенні умов для дітей, наданні рівних можливостей для кожної дитини незалежно від її рівня розвитку, забезпеченні пізнавального розвитку учня та якісної підготовки  до життя.

   Для навчально – виховної роботи в школі обладнано 17 навчальних кабінетів в тому числі :

      * початкового навчання – 4

     * математики – 1

     * історії -1

     * хімії та біології –1  

     * української мови та літератури – 1

     * зарубіжної літератури та іноземної мови   –1

     * географії – 1

     * інформатики – 1

      * ігрова кімната– 1

      * бібліотека – 1

      *спортивна зала -1

·       музей  -2

     * кабінет безпеки  – 1

    Стан приміщень задовільний.  Щорічно при підготовці школи до навчального року здійснюється косметичний ремонт  приміщень. Але в зв»язку з воєнним станом  та дистанційним навчанням учнів, в нинішньому навчальному році ремонт не не робився. Зроблено капітальний ремонт теплотраси- проведена заміна труб та встановлено тепло лічильник.        Колектив закладу  на перше місце ставить створення розвивального середовища, тому що тільки у позитивно створеному  середовищі дитина  може розвиватися сама, вона обмірковує, спостерігає,  робить висновки.

До послуг здобувачів освіти та вчителів закладу:

      - кількість комп’ютерних класів  –1,  (9 шт.)

      - інтерактивні комплекси –5,

      - ноутбуків - 12

      - принтерів - 10

     Санітарний стан території школи та приміщень – задовільний.  Адміністрація школи намагається забезпечувати життєдіяльність та організацію освітнього процесу необхідним матеріалом, меблями, наочністю відповідно до сучасних вимог.

У школі створені умови для оздоровлення дітей. Є спортивний майданчик, який вимагає більш сучасного оснащення.  Забезпечення спортивним інвентарем – задовільне.         

Педагоги закладу прагнуть, щоб середовище було джерелом збагачення дитячої діяльності.

 

Організація харчування та медичне обслуговування

Одним із чинників , що впливають на стан здоров′я дітей є харчування, організація якого спрямована на забезпечення повноцінного збалансованого харчування  здобувачів освіти Випаснянської філії №2 ОЗО  «Випаснянський ЗЗСО», регламентується законом України «Про освіту», «Інструкцією  харчування дітей» (зі змінами),затвердженою МОН України, Міністерством охорони здоров′я України 26.02.2013 № 202/165

Так як заклад працював  дистанційно, харчування дітей не було організовано.

    Філія забезпечена 1 ставкою  медичної сестри. На цій посаді працює медична сестра  з відповідною фаховою освітою.

     У школі створені задовільні умови для проведення медичної,  оздоровчо – профілактичної роботи. Медичний кабінет забезпечений холодним  та гарячим водопостачанням, у наявності ваговимірювальні прилади, а також укомплектований засобами медичного призначення для надання першої та невідкладної медичної допомоги.

    Щорічно до вересня місяця, учні закладу проходять медичний огляд.

    За результатами поглибленого огляду учнів складені «Листки здоров′я».

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по філії.

Вчитель  фізичної культури  під час проведення уроків, відповідно до  групи здоров'я з фізичної культури  дає навантаження згідно з нормами і рекомендаціями лікарів.

    Проводиться  робота з прищеплення дітям навичок особистої  та загальної гігієни, загальна санітарно – просвітницька діяльність серед учнів та батьків.

   Забезпечення адміністративного контролю за медичним обслуговуванням учнів здійснює завідувач філії.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Медичний огляд працівників в поточному навчальному році не проводився через дію воєнного стану.

 

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту. Видаються необхідні накази по забезпеченню організації ЦЗ.

Навчання учнів   1-9 класів  проходить за програмами «Основи здоров’я» до яких , з огляду на воєнний стан були внесені зміни, які забезпечують навчання учнів правилам поведінки під час повітряних тривог та поводженню з вибухонебезпечними предметами.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію  навчання учнів та постійного складу працівників  школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Здійснювалась перевірка і закріплення учнями школи теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах. Завідувас філії Коваленко Л.С. пройшла курси з цивільної підготовки.

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Розроблено накази з ЦЗ.  Проводились уроки мінної безпеки. Вчителі та учні пройшли курси на платформі «Зрозуміло» з  питань мінної безпеки. Проведено день Цивільного захисту та уроки мінної безпеки.В закладі створено  та функціонує «Кабінет безпеки»

 

Фінансово-господарська діяльність

у 2022-2023 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. На території закладу розташовані будівля школи, шкільна їдальня, котельня,  підвал,  надвірні туалети. Стадіон  знаходиться  окремо,  через  дорогу.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40  років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з коллективом  постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться  бухгалтерією  ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»  Мологівської  сільської  ради. 

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. 

Працівники філії, учні проводили різні акції, брали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби, висаджені квіти.  Учнями та вчителями  філії  проводилося прибирання  території,  прилеглої  до  пам’ятника,  встановленого  загиблим односельчанам. Ведеться покіс трави на території школи, спортивному майданчику.

 

Управлінська діяльність

  Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи опорного закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована  і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключення до мережі Інтернет дає можливості  користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

           Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У філії ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання філії, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У філії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  філією більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.  

Ведеться тісна співпраця з батьками ,  адміністрацією ОЗО, управлінням  ОКСМСТ Мологівської сільської ради, органами місцевого самоврядування. Робота закладу висвітлюється на офіційній сторінці школи в мережі фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100010630445450

та сторінці рою «Незламні» https://www.facebook.com/groups/609014119947240

 

Пріоритетні завдання розвитку Випаснянської філії №2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» в 2023-2024 навчальному році

У навчанні:

- створення безпечного освітнього   середовища згідно вимог  воєнного стану та безбар’єрності;

- створення умов для освітньої діяльності учнів, які відповідають вимогам Нової української школи;

- вдосконалення  володіння  вчителями техніками дистанційного навчання;

-на початку 2023-2024 навчального року організувати  проведення моніторингу результатів навчання здобувачів освіти з використанням діагностичного інструментарію;

-внести зміни в планування навчального матеріалу, беручи до уваги результати моніторингу та здійснюючи перерозподіл часу між темами з урахуванням виявлених втрат;

-розробити графіки проведення індивідуальних консультацій та занять з учнями, використовуючи години варіативної складової;

-запланувати участь вчителів в  методичних нарадах, семінарах та практикумах з метою підвищення кваліфікації , обміну досвідом, професійного вдосконалення в умовах змішаного навчання;

- залучення обдарованих учнів до науково-дослідної діяльності, участі в різних інтелектуальних заходах;

- підтримка та розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища.

У вихованні:

- дотримання принципу дитиноцентризму, орієнтація на учнівські потреби;

- підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

- спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя.

У методичній діяльності:

- залучення усіх учителів до оволодіння дистанційним навчанням як додатковим до традиційного;

- переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін;

- надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня.

У роботі з кадрами:

- забезпечення адміністративної підтримки молодих учителів;

- підтримка вчителів, які створюють умови для дистанційного навчання учнів.

У системі контролю за освітнім процесом:

- спрямування педагогічної діяльності на створення партнерських взаємин під час освітньої діяльності учнів;

- підтримка інноваційних пошуків, які сприяють підвищенню якості освіти.

В управлінні :

- виконання запланованих рішень для досягнення означених результатів;

- підвищення іміджу  закладу;

- забезпечення розвитку філії на основі демократизації управління;

- забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для учнів та вчителів;

- підтримка ефективної співпраці з батьківським комітетом;

- створення умов для реалізації проблеми та методичної теми школи;

- дотримання працівниками, учнями правил техніки безпеки.

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень