A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Порядок реагування  на  доведені  випадки  булінгу

 

ВИПАСНЯНСЬКА ФІЛІЯ №2 ОЗО «ВИПАСНЯНСЬКИ2 ЗЗСО»

МОЛОГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        Н А К А З 

                                                                                                                                                                                                          06.09.2021                                                     с.Випасне                                                 № 23  -ОД

 

Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу у закладі освіти

На виконання Закону України № 8584 від 18.12.2018р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі випадки,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:

Голова комісії – Коваленко Л.С.. – завідувач філії

Секретар – Бойко Д.В. соціальний педагог

Члени комісії:

Тараннік Р.А.- практичний психолог

Костенко С.Г. – вчитель історії та правознавства

Коваленко Г.М. – шкільна медсестра

 1. Затвердити Положення про комісію з розгляду  випадків булінгу у закладі загальної середньої освіти (додаток 1).
 2. Затвердити План заходів з протидії булінгу (додаток 2)
 3. Затвердити Порядок  реагування на доведені випадки булінгу (додаток 3).
 4. Затвердити Пам’ятку про відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (додаток 4)
 5. У випадках скликання комісій до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні до випадків булінгу.
 6. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви завідуючому філії.
 7. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісій та залучати батьків учнів до її засідань.
 8. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.
 9. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну  відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.
 10. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників.
 11. Копію даного наказу розмістити на офіційному сайті Випаснянської  філії №2 ОЗО « Випаснянський ЗЗСО»
 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач філії ____________________Лариса Коваленко

З наказом ознайомлені:

                                              Д.В.Бойко______________________

                                             Р.А.Тараннік______________________

                                            С.Г.Костенко_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:            Лариса   Коваленко

Тел.:  (04849)  42-5-40

 

 

Додаток 1

до наказу «Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу у закладі освіти»

  від 06.09. 2021 р.

 

  

Положення

про комісію з розгляду  випадків булінгу

у Випаснянській філії №2

 

 1. Комісія з розгляду  випадків булінгу у філії обирається педагогічною радою та затверджується завідувачем філії на період дії Положення про філію з можливістю  зміни її складу.
 2. Комісія з розгляду  випадків булінгу у філії  підпорядковується завідувачу філії.

 

 1. Комісія з розгляду  випадків булінгу у філії:
  1. Проводить засідання відповідно до поданих заяв здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб.
  2. Розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб.
  3. Проводить розслідування випадків булінгу (цькування)  за поданою заявою.
  4. На засіданні приймає рішення за результатами проведеного розслідування
  5. Доповідає завідувачу філії про рішення за результатами проведеного розслідування.

 

Додаток 3

до наказу «Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу у закладі освіти»

  від 06 .09.2021 р.

 

Порядок

реагування на доведені випадки булінгу

у Випаснянській філії №2

 

 1. Завідувач філії:
  1. Розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб.
  2. Видає рішення про проведення розслідування.
  3. Скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування.
  4. Повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
  5. Забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

  

2. Працівники філії :

2.1. Подають завідувачу філії  заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.       

2.2.Повідомляють завідувача філії або директора опорного закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.3. Здійснюють захист учасників освітнього процесу у філії від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

2.4. Вживають невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування) у філії, свідками якого стали.

2.5.Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

2.6. Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Здобувачі освіти, батьки (або особи, що їх замінюють):

3.1. Подають завідувачу філії або директору опорного закладу заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.2.Повідомляють завідувача філії або директора опорного закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4.3. Вживають невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування) у філії, свідками якого стали.

       4.4. Сприяють керівництву філіїи у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

       4.5. Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

 

ВИПАСНЯНСЬКА ФІЛІЯ №2 ОЗО «ВИПАСНЯНСЬКИЙ ЗЗСО»

МОЛОГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        Н А К А З 

                                                                                                                                                                                                          06.09.2021                                                     с.Випасне                                                 № 24 -ОД

 

Про порядок дій персоналу при зіткненні

з випадками булінгу (цькування) в закладі

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

НАКАЗУЮ:

1. Соціальному педагогу Бойко Д.В. та практичному психологу Тараннік Р.А..:

1.1. Посилити профілактичну роботу з попередження насильства щодо дітей у закладі освіти, зокрема, таких його проявів, як булінг, мобінг, кібербулінг.

2. Педагогу-організатору Компаній М.О, соціальному педагогу Бойко Д.В., практичному психологу Тараннік Р.А..:  та класним керівникам (відповідальні Бойко Д.В. БонцевичТ.Б.):

2.1. Провести ґрунтовний аналіз якості профілактичної роботи закладу з попередження насилля, булінгу, мобінгу за допомогою наступних методів: аналіз проведеної роботи; спостереження за міжособистісною поведінкою учнів; опитування (анкетування) всіх учасників освітнього процесу; діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів (стану благополуччя) учнів; соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених у класних колективах; визначення рівнів тривоги та депресії в учнів.

2.2. Розробити і затвердити комплекс заходів щодо покращення соціально-психологічного клімату в закладі, що охоплюватимуть усі аспекти життєдіяльності освітньої установи та залучити до цього процесу всіх зацікавлених сторін, а саме: вчителів, класних керівників, практичного психолога, учнів та їх батьків.

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач філії                     ___________    Лариса .Коваленко

 

З наказом ознайомлені:

                                                  Д.В.Бойко_______________________

                                                  Р.А.Тараннік______________________

                                                  М.О.Компаній_____________________

                                                  Т.Б.Бонцевич_______________________

                                                  Д.В. Бойко_________________________

  Вчителі на нараді при заступнику філії

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:            Лариса   Коваленко

Тел.:  (04849)  42-5-40

ВИПАСНЯНСЬКА ФІЛІЯ №2 ОЗО «ВИПАСНЯНСЬКИЙ ЗЗСО»

МОЛОГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

06.09.2021                                                                  с. Випасне                                                             №  25-ОД

 

Про  організацію  роботи  в  школі  щодо   протидії  булінгу,  запобігання  насиллю 

над  дітьми  та  попередженню  жорстокого   поводження  з  ними

 

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», на виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (наказ МОНУ від 03.03.2016 № 214), на виконання листа Міністерства освіти і науки від 29.12.2018 року  № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», з метою запобігання скоєння правопорушень, попередження насильства в сім’ї, формування толерантності до випадків булінгу,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) (додаток).

2.  Забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства щодо забезпечення прав неповнолітніх під час навчання в закладі.

3.  Категорично заборонити працівникам закладу застосовувати будь- які форми  фізичного або психологічного насильства над учнями.

4.  Соціальному  педагогу  Бойко Д.В та практичному психологу Тараннік Р.А..:

4.1.  Забезпечити ознайомлення працівників закладу із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».

4.2.  Розробити перелік тем для спілкування класного керівника з учнями та їхніми батьками з питань запобігання насильству в сім’ї, булінгу в шкільному середовищі.

4.3.  Організувати проведення тренінгів з учнями із формування у них соціальних навичок.

4.4.  Активно залучати громадські організації, представників правоохоронних органів, медичних установ та соціальних служб до профілактичної роботи та протидії булінгу.

4.5.  Щороку аналізувати та обговорювати на нарадах педагогічних працівників стан роботи педагогічного колективу з дотримання вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

4.6.  Забезпечити проведення аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед учнів закладу.

4.7.  Сприяти впровадженню в навчально-виховний процес «Шкіль­ної медіації», як одного зі способів вирішення конфліктних ситуацій.

4.8.  Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед учнів із метою вивчення проблеми насильства та розробити рекомендації для попередження насильства в сім’ї та шкільному булінгу.

4.9.  Про виявлені факти насильства негайно повідомляти в правоохоронні органи, службу в справах дітей та сім’ї.

4.10.  Забезпечити проведення навчальних семінарів для педколективу з протидії насильству в сім’ї, булінгу в шкільному середовищі.

5. Педагогу-організатору  Компаній М.О..:

5.1.  Організовувати та проводити загальношкільні конкурси дитя­чої творчості щодо профілактики насильства та булінгу.

5.2.  Активно залучати органи учнівського самоврядування та бать­ківську громадськість до профілактичної роботи щодо булінгу в школі.

5.3.  Забезпечити в планах роботи збільшення кількості спортивних змагань командного типу для учнів, що сприятиме нейтралізації їхньої гіперактивності та зняттю агресії.

6.  Учителю історії та правознавства  Костенко С.Г.:

6.1.  Під час вивчення програмового матеріалу особливу увагу приділяти правовій відповідальності за скоєння порушень та булінгу.

6.2.  Надавати методичні рекомендації класним керівникам із питань прав та обов’язків неповнолітніх, правової відповідальності за право­порушення.

7.  Класним керівникам  1-9 класів  Бонцевич Т.Б.,  Яненко Н.О.,  Гончаренко Н.С.,  Вельшинській А.О.,  Базиленко С.М.,  Бойко Д.В.,  Костенко С.Г.,  Куріловій В.Г.,  Тодоровій Т.П.,  Полторак Н.В.:

7.1.  На батьківських зборах проводити обговорення проблеми насилля  та булінгу серед підлітків.

7.2.  Проводити індивідуальну просвітницьку роботу з батьками щодо проблеми насилля в сім’ї та булінгу в шкільному середовищі.

7.3.  Терміново повідомляти про випадки (підозру) насилля в сім’ї,  булінгу в школі адміністрації закладу.

7.4.  Забезпечити ознайомлення учнів із правами та обов’язками підлітків.

7.5.  Забезпечити проведення профілактичної роботи щодо недо­пущення булінгу серед підлітків.

7.6.  Сприяти створенню позитивного психологічного клімату та атмосфери довіри в учнівському колективі.

Педагогічним працівникам:

8.1.  Наставництвом та особистим прикладом виховувати в учнів навички толерантного ставлення у суспільстві.

8.2.  Сприяти недопущенню випадків агресії серед неповнолітніх.

8.3.  Терміново повідомляти адміністрації закладу про випадки (підозру) булінгу стосовно учнів закладу.

9. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  покласти  на  заступника завідуючого філією     з  НВР  Рубанович Н.М..

 

Завідувач філії                                                    Лариса Коваленко

З  наказом  ознайомлені

                                                            Д.В.Бойко  ______________________________                                 

                                                            Р.А.Тараннік______________________________

                                                            С.Г.Костенко______________________________

                                                            М.О.Компаній_____________________________

                                                           А.О.Вельшинська  ___________________________

                                                     С.М.Базиленко  ______________________________

                                                     В.Г.Курілова  _______________________________

                                                     Н.О.Яненко  _________________________________

                                                     Т.П.Тодорова ______________________________

                                                     Н.С.Гончаренко  _____________________________                                    

                                                     Н.В.Полторак  _______________________________

                                                  Г.М.Коваленко  ______________________________

                                                           П.П.Кравченко  __________________________

                                                  О.М.Мельніченко  ____________________________

                                                  І.М.Крістя  ___________________________________

                                                  Ю.М. Поремська  ____________________________

                                                            Т.Б.Бонцевич   _______________________________

                                                  Т.В.Бондаренко  _______________________________

                                                  О.О.Коваленко  ________________________________

                                                  Н.П.Товстига  _______________________________

                                                          А.О.Вельшинська  ___________________________

                                                    С.М.Базиленко  ______________________________

                                                           В.Г.Курілова  ________________________________ 

                                                           О.М.Кедровська__________________________

                                                           М.О.Компаній__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Виконавець:  Лариса Коваленко

 

Тел.:  (04849)  42-5-40

 

 

      

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень