A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Правила поведінки здобувачів освіти Випаснянської філії №2 ОЗО Випаснянський ЗЗСО

Затверджено

Наказ Випаснянської філії №2

ОЗО Випаснянський ЗЗСО

від 07.09.2022 року  № 35

завідуючий  Випаснянської

філії №2 ОЗО Випаснянський ЗЗСО

Л.С.Коваленко

 

Правила поведінки  здобувачів  освіти

Випаснянської філії №2 ОЗО Випаснянський ЗЗСО

 

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в загальноосвітньому навчальному закладі. Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні та учениці як здобувачі освіти мають право на:

-навчання упродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні та учениці як здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’яоточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Положення  освітнього закладу.

Здобувачі освіти  мають  також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території  навчального закладу;
 • використовувати  петарди;
 • вживати  алкогольні  напої, наркотичні та токсичні  речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте  майно.

Загальні правила поведінки

 • Учень та учениця  приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чисті і охайні, займають  своє  робоче  місце з першим дзвінком, готують все необхідне навчальне  приладдя.
 • Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні  напої, сигарети, наркотики і інші  одурманюючі засоби й отрути.
 • Забороняється  вживання  непристойних  виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу  педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі  школи та її  території в урочний час.
 • У разі пропуску занять до 3-х днів  учень(ця)  зобов'язані  пред'явити  класному  керівнику  довідку  або записку від батьків (осіб, що їхзаміняють) про причину відсутності на  заняттях. У  разі пропуску більше  трьох  днів  учень(ця)  зобов'язані  представити  довідку з медичної установи або пояснення від  батьків(осіб, що їх заміняють).
 • Учень(ця)  школи повинні проявляти  пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі  поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
 • Поза школою поводяться  скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я  школи.
 • Учні  бережуть  майно  школи, аккуратно  ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються  чистоти і порядку на території  школи.
 • До учнів, які привласнили  чужі  речі, будуть  застосовані  дисциплінарні  стягнення. У разі  спричинення  збитку чужому майну, батьки учнів, які  заподіяли  збиток, несуть  матеріальну  відповідальність.
 • Учні, які  знайшли  втрачені  або  забуті, на їх думку, речі  належить  здати  черговому, який  знаходиться на першому  поверсі  школи.
 • Фізична  конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 • Не дозволяється  жувати  гумку, користуватися   мобільним телефоном на уроках без дозволу вчителя.
 • Учень(ця)  зобов'язані  виконувати  домашні  завдання в терміни, встановлені  шкільною  програмою.
 • На  першу  вимогу  вчителя  слід  надати  щоденник.
 • Щодня вести запис  домашніх  завдань в щоденнику.
 • Приносити на заняття  всі  необхідні  підручники, зошити, письмове  приладдя, інструменти, робочий і спортивний  одяг, засоби  індивідуального  захисту.

Поведінка на уроках

 • Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.
 • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
 • Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 • Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Поведінкаучнів на перервах

 • Під  час перерви учень  зобов'язаний:

 - підтримувати чистоту і порядок на своєму  робочому  місці;

 - вийти з класу;

 - реагувати на зауваження  чергового  вчителя.

 • Час перерви - особистий час кожного учня. Він  може  його  проводити по своєму  розумінню, проте, не повинен заважати  іншим.
 • Під час перерви учні  можуть  вільно  переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях  безпеки.
 • Під час перерв  забороняється  бігати по сходах, поблизу  вікон і в інших  місцях, не пристосованих для ігор.
 • Під час перерв  забороняється  штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати  фізичну силу.
 • У школі категорично забороняється  тютюнопаління.
 • Категорично заборонено самовільно розкривати  вікна, сидіти на підвіконнях  чи  виглядати у відкриті  вікна.
 • На перервах  школярі  можуть  звернутися до свого  классного  керівника, чергового учителя, дирекції  школи за допомогою, якщо  проти них здійснюються  протиправні  дії.

Поведінка учнів в їдальні

 • Під час обіду в їдальні належить  дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 • Учні  повинні  шанобливо ставитись до працівників  їдальні.
 • Учні приходять в їдальню у визначений час.
 • Розмовляти  під час обіду слід  неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 • Учні прибирають  посуд після  вживання  їжі.
 • Учні  дбайливо  ставляться  до майна шкільної  їдальні.
 • Забороняється  виносити  їжу з їдальні.

Поведінка  учнів у бібліотеці

 • Не дозволяється  користуватися  мобільними телефонами.
 • Слід  дотримуватися  тиші.
 • Олівці, ручки, лінійки  використовувати  в  бібліотеці за призначенням. Не дозволяється  підносити  їх  близько до очей, засовувати до носа чи  вуха, розмахувати перед обличчям  інших  учнів-читачів.
 • Під час відвідування  шкільної  бібліотеки  забороняється бігати по бібліотеці, штовхатися  поблизу  вікон, шаф та стелажів, кидатися будь-якими предметами, битися чи  порушувати  тишу і порядок якимось  іншим способом.
 • Під час знаходження в бібліотеці не вживайте  їжу.
 • Залишити  зайві  речі в класній  кімнаті.
 • Дотримуйтесь  культури  спілкування  у  бібліотеці.
 • Учням забороняється  знаходитись  в  бібліотеці у відсутності  чи без дозволу  бібліотекаря.
 • Дбайливо  ставитися до друкованих  видань (не рвати, не м'яти і не робити поміток).
 • Повертати літературу у встановлені  терміни.
 • Не виносити книги з бібліотеки  без  відмітки в читацькому  формулярі.
 • Уважно  переглядати  екземпляр на наявність  дефектів перед тим, як віднести  додому. У  разі  виявлення  слідів  псування  повідомити  бібліотекаря.
 • Не переставляти книги з одного місця на інше.
 • Якщо  екземпляр  загублений, потрібно  придбати  рівноцінне  видання і здати в бібліотеку, пояснивши ситуацію.

Рекомендації до зовнішньоговиглядуучнів

 • У школу учні  повинні  приходити в одязі, який  відповідає  дресс-коду закладу:
 • Одяг  маєбути чистим, охайним та без двозначних  принтів та дискримінаційних  написів.
 • Сорочки, футболки та блузи  мають бути непрозорі і закривати  плечі.
 • Штани та шорти  бажано  носити на талії та прикривати  живіт і поперек.
 • Довжину  суконь, шортів  та  спідниць  краще  обирати не коротшу як на долоню  вище  колін.
   • Взуття  має бути сезонним, зручним, комфортним, з підборами не вищими 3 см.
 • Рекомендується не використовувати косметику і не носити  прикраси на заняття.
 • Спортивний  одяг, призначений  для  уроків  фізкультури, на інших уроках недоречний.
 • Знаходитися в школі у верхньому  одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 • На урочисті  загальношкільні заходи учні  приходять у святковій  формі.
 • На вечори, концерти  учні  вибирають  одяг по рекомендації  батьків і на свій  розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).

Правила поведінки учнівпід час екскурсії

 • Під час слідування до місцяперебування та назад дотримуватися правил дорожнього  руху, не виходити на проїжджу  частину.
 • Без дозволу  керівника  групи не залишати  місця  перебування.
 • В разі поганого  самопочуття  негайно повідомити  керівника  групи.
 • Дотримуватися правил пристойної  поведінки та виконувати  розпорядження  керівника  групи.
 • Не торкатися  незнайомих  предметів, які  можуть бути вибухонебезпечними.

Обов’язкичергового по класу

 • Чергові  призначаються  відповідно до графіка  чергування по класу.
 • Черговий  учень  здає і приймає  клас.
 • Чергові  допомагають  вчителю  підготувати  клас для наступного уроку, роблять  посильнее  прибирання  класної  кімнати.
 • Під час перерви черговий  учень (учні) провітрюють клас, допомагають  вчителеві  розвісити  навчальний  матеріал для наступного уроку, роздають  зошити на прохання  вчителя.
 • Наприкінці  робочого дня чергові  учні  готують  клас для наступного  робочого дня

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень