A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Аналіз діяльності

Звіт про діяльність психологічної служби Випаснянської філії № 2

ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

 

Я, Бойко Діна Володимирівна, соціальний педагог Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» працюю над методичною темою: «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі».

 1. Основа мета діяльності соціального педагога у 2022-2023 навчальному році була спрямована на формування у здобувачів освіти здатності бути толерантним, проявляти почуття поваги один до одного, виховувати комунікативну культуру в спілкуванні та взаєморозумінні, розвивати стресостійкість, зменшити відчуття тривоги з метою збереження психічного здоров’я, протистояти стану розгубленості, вчитися будувати конструктивний діалог, усвідомлювати власну значущость у миробудуванні, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, в умінні вислуховувати.
 2. Головними завданнями роботи соціального педагога протягом року були:
 • Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров'я особистості.
 • Створення сприятливого соціально-психологічного клімату, атмосфери уваги, співчуття і співпраці в класних колективах, виховання загальнолюдських цінностей.
 • Діагностична оцінка психологічного стану, ресурсної сфери батьків (дітей) та визначення потреб соціально-педагогічної допомоги.
 • Сприяння стабілізації емоційного стану, подоланню травматичного досвіду. Активізація процесів самопізнання, саморегуляції та самоконтролю; побудова позитивного образу майбутнього.
 • Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей учнів, позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності.
 • Попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.
 • Надання комплексної соціально-педагогічної допомоги і підтримки.
 • Проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, протидії цькуванню (булінгу), насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; навчання способам ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок.
 • Формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику.

3. Для створення системи роботи з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі свою діяльність організувала за такими основними напрямками роботи:

  1.  Соціальні дослідження.

Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, готовності до навчання учнів та їх розвитку, попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Період входження дитини в шкільне життя є періодом соціально-психологічної адаптації до нових умов. Цей процес супроводжується певними змінами в емоційному стані дитини (зростанням внутрішньої напруженості, підвищенням тривожності, зниженням самооцінки, тощо). Тому проблема адаптації дітей до школи актуальна і потребує особливої уваги.

Для досягнення цієї мети були поставлені завдання:

- визначити характер психологічного комфорту учня у класі, його емоційного стану;

- дослідити ефективність навчальної діяльності, засвоєння шкільних норм поведінки, успішність соціальних контактів.

Для дослідження використовувались наступні методики:

- Анкетування за методикою О.Ануфрієва та С. Костроміної (Тест виявляє мотивацію до навчання, рівень розвитку мислення, вміння слухати, виконувати завдання за зразком);

- Анкета для учнів «Про мене» (оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації);

- Анкета «Життєві цінності», «Мої сильні сторони».

Діагностичне обстеження учнів 1 та 5 класів проводилось протягом вересня-грудня.

Аналіз результатів показав:

Адаптація першокласників, соціальний склад.

В 1 класі класний керівник, Гончаренко Неля Сергіївна. Навчається 14 учнів: 6 хлопчиків та 8 дівчаток. В класі є діти пільгової категорії: 1 дитина  із багатодітної родини. Для більшості учнів процес адаптації проходив успішно. Проте в 1 учня виникли труднощі в адаптації. Ця дитина була зарахована до 1 класу пізніше. Класний керівник допомагав дитині в навчанні та адаптації до нового учнівського колективу. Наразі всі учні успішно пройшли період адаптації та подолали труднощі під час онлайн-навчання.

Імовірними причинами проявів дезадаптації визначено:

- тривожність;

- несформованість вольової регуляції поведінки, довільності уваги на належному рівні.

Результати анкетування дітей першого класу показали, що: високий рівень шкільної адаптації  мають 13 учнів (93%); зовнішня мотивація у 1 учня (7%). Всім учням (100%) подобається навчатися в школі, вони мають в класі друзів. Майже 86% першокласників діляться враженнями про школу зі своїми батьками. Великий вплив мала активна співпраця та взаємодія між класним керівником та батьками. Систематично проводилися індивідуальні консультації з батьками, учнями за запитом. Результати дослідження виявили в цілому задовільний емоційний фон класного колективу.

Адаптація п’ятикласників, соціальний склад.

П’ятий клас складається із 30 дітей (станом на 05.01.2023 р.): 13 хлопчиків та 17 дівчаток. В класі є діти пільгової категорії. Це дитина-сирота, перебуває під опікою бабусі. В класі є дитина з ООП. Асистент вчителя, Коцюрубенко Олена Василівна активно допомагала протягом року дитині в навчанні та адаптації до нового учнівського колективу .Також налічується 6 дітей із багатодітних родин, які теж є пільговою категорією. На диспансерному обліку в 5 класі перебуває 3 учня. В кінці навчального року (травень 2023 р.) до 5 класу було зараховано 3 учнів. На наступний рік планується окремо з ними провести діагностичне дослідження.

У 5-му класі діти переходять до нової системи навчання: «класний керівник - учителі-предметники». До того ж перехід з початкової школи у середню співпадає зі своєрідною віковою кризою - початком переходу від дитинства, що є досить стабільним періодом розвитку, до молодшого підліткового віку.

Що викликає стрес у п’ятикласників? Різкі зміни умов навчання, різноманітні та більш ускладнені вимоги, які ставлять до дітей. У цей період діти можуть змінитися: їх охоплює тривога, надмірна метушливість. У зв’язку з цим у них може знизитись працездатність, вони можуть стати, неорганізованими. Іноді порушуються сон, апетит.

Спостереження за учнями, спілкування з ними в цей період показував, що вони трішки були розгублені. На п'ятикласника обрушується потік інформації з незрозумілими для нього словами, термінами. Проте учні 5 класу доволі згуртовані та організовані, об'єднані спільними інтересами.

Згідно висновку діагностичного дослідження анкетування «Про мене», соціальним опитуванням «Мої сильні сторони», «Життєві цінності» більшість учнів на питання «Навіщо вчитися?» обрали відповідь, бути розумним, обізнаним та проявити себе в майбутньому (71%), на питання «Що тебе турбує?» - 93 % відповіли війна, воєнні події в Україні. На питання «Чого тобі бракує?», 93 % відповіли, що в них все є необхідне для повноцінного життя. На питання «Про що ти мрієщ?» більшість учнів мріють про мир та спокій в Україні (83 %). Діти яскраві індикатори сучасних подій, тому виявляють високий тривожний стан. Вони переживають за майбутнє. Нажаль зараз це є нормою. Тому для учнів потрібно впроваджувати психологічні хвилинки розвантаження та підтримки з боку вчителів, психолога. Створювати серед учнів атмосферу дружелюбності та щирого прагнення допомагати один одному. Акцентувати увагу класу на успіхах кожного, вчити радіти успіхам іншої людини, формуючи емпатію.

Учні прагнули бути активними, розумними, вони хотіли, щоб їх побачив, оцінив новий учитель та помітив у них усе найкраще. Більшість дітей переживали перехід у основну школу як важливий крок у своєму житті. Великий вплив мала активна співпраця та взаємодія між класним керівником, Товстигою Наталією Петрівною, асистентом вчителя, Коцюрубенко Оленою Василівною, та батьками. Результати дослідження виявили в цілому задовільний емоційний фон класного колективу.

Також протягом року проводилась діагностика визначення соціальних установок учнів 6-8 класів (анкета «Наскільки ви толерантні», тест Т.Томаса щодо виявлення стилю поведінки в конфліктних ситуаціях). За результатами дослідження виявилася низька ймовірність того, що діти будуть негативно відноситись до людей іншої національності і віросповідання; індекс толерантності – середній (в одних соціальних ситуаціях діти повели б себе толерантно, в інших – ні). В конфліктних ситуаціях учні виявляють себе по різному: частина учнів обрала форму соціальної поведінки в конфліктній ситуації – пристосування, інші – уникнення та компроміс, проте у де-яких виявляється суперництво, що може викликати в подальшому конфліктні ситуації, оскільки обидві сторони не будуть виявляти бажання поступатися один одному. Проводилось для учнів 9 класу в лютому - квітні 2023 року діагностична робота з професійної спрямованості та відповідна профорієнтаційна робота (анкетування «Зацікавленість у професійному самовизначенні», опитування «Мої плани на майбутнє», Опитувальник «ДДО» Є.Клімова ). За результатами дослідження більша частина учнів об’єктивно оцінюють рівень своїх навчальних досягнень, визначають свої інтереси та нахили, які впливають на подальшу спрямованість профільного навчання з профорієнтаційної діяльності випускників. За діагностичним дослідженням 89 % учнів планують продовжити навчання, 11 % учнів - будуть працювати.

  1. Робота з охорони дитинства та соціальний патронаж сім’ї.

Головною метою діяльності психологічної служби є створення умов для розвитку, самореалізації кожної особистості як громадянина України. Протягом року оновлюється банк соціально незахищених родин. Класні керівники, представники Служби у справ дітей Мологівської с/р, соціальний педагог проводять обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців – дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, родини, які опинилися у СЖО, в них дітей, які навчаються в школі.

Соціальним педагогом  постійно проводяться профілактичні заходи з опікунами та батьками щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями. Особлива увага надається дітям, які знаходяться під опікою1 дитина. Соціальний педагог разом з класним керівником здійснює спостереження емоційного благополуччя дитини, вивчає умови сімейного виховання, здійснює моніторинг соціалізації здобувача освіти.

Робота з “важкими” учнями та постановка їх на шкільний облік супроводжується встановленням причин соціального розладу, наданням допомоги щодо їх усунення.

На обліку Мологівської сільської ради перебувають 5 учнів із 2 родин, що має статус СЖО на території Мологівської ОТГ. У вересні-жовтні 2022 р були здійснені рейди-перевірки родин з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх. Були проведені індивідуальні бесіди та надані попередження батькам стосовно пропусків онлайн-занять без поважних причин дітьми.

11.10.2022 р. з питання навчання, запобігання бездоглядності серед неповнолітніх та не відвідування онлайн-уроків завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ стосовно родин Толіки. Толіка Ю.О. та Толіка Г.О. були запрошені на засідання до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ та отримали попередження. 13.12.2022 р. Служба у справах дітей Мологівської с/р надала відповідь на запит. 12.10.2022 р. було направлено звернення до ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровського районного відділу поліції та складений протокол з Толікою Ю.О. про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 184 КУпАП України (невиконання батьківських обов’язків, відсутність належних умов для проживання, навчання та виховання дітей). Також громадянці Толіка Ю.О. було роз’яснено ст. 150 СК України та попереджено її про відповідальність за вчинення повторного правопорушення.

Після проведеної профілактичної роботи, Толіка М.Р. (учень 7 класу) та Толіка Р.Р. (учень 9 класу) почали систематично індивідуально відвідувати вчителів та виконувати домашні завдання. Для учнів було організовано індивідуальні консультації, за допомогою яких вчителі змогли пояснити новий матеріал і виявити рівень засвоєння знань дітьми.

Толіка М.О. (учениця 9 класу) в листопаді звернулася по допомогу до адміністрації навчального закладу, оскільки технічно налаштувати програму «Єдина школа» не має змоги. Проте учениця приєдналася через Viber до всіх предметних груп та надсилала домашні роботи на перевірку вчителям.

23.05.2023 р. були зараховані до Випаснянської філії № 2 Толіка А. (учень 5 класу) та Толіка С. (учень 7 класу). За заявою (згодою) матері, Толіки Г.О., діти залишилися на другий рік навчання. 01.06.2023 р. на засідання ССД була запрошена Толіка Г.О., яка отримала попередження про невиконання батьківських обов’язків щодо дітей. Толіка А. систематично втікає з дому та розшукується Білгород-Дністровським районним відділом поліції. Адміністрацією закладу був оформлений та надісланий відповідний звітній пакет документів до ССД Мологівської с/р. Надалі проводиться профілактична робота з родиною.

11.10.2022 р. з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо усунення причин та умов, що сприяють безвісному зникненню дітей Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» та відповідно до постанови КМУ "Про затвердження порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів" завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до Служби у справах дітей Мологівської ОТГ стосовно родини Станку. Батьки разом з дітьми в кінці серпня 2022 р. виїхала за кордон. На зв'язок не виходять. Подальше місцезнаходження родин не відомо. 20.10.2022 р. завідувач Випаснянської філії № 2 Коваленко Л.С. звернулася до керівництва 25 прикордонного загону ВЧ 2197,  метою з'ясування інформації про можливий перетин кордону наступними неповнолітніми особами, в зв’язку з тим, що станом 20.10.2022 р. місцезнаходження даних осіб власними силами встановити не має можливості. 31.10.2022 р. був надісланий лист-відповідь від керівництва 25 прикордонного загону ВЧ 2197, в якому було зазначено про неможливість надати відомості відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про інформацію». 26.10.2022 р. відповідно до закону України «Про освіту» від 28.09.2017 р., ст. 13 п.1. Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. ст. 5 п.3, ст. 25. був надісланий лист-запит до начальника Білгоро-Дністровського РВ ПГУНП в Одеській області  щодо надання інформації про можливий перетин кордону наступними неповнолітніми особами, в зв’язку з тим, що станом 26.10.2022 р. місцезнаходження даних осіб власними силами встановити не має можливості. На даний час відповідь на поданий запит не отримано. 13.12.2022 р. Служба у справах дітей Мологівської с/р надала відповідь на запит навчального закладу. 12.10.2022 р. було направлено звернення до ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровського районного відділу поліції. 08.11.2022 р. була здійснена перевірка вказаної родини за адресою та встановлено зі слів сусідів, що учні зі своїми батьками виїхали за кордон. Враховуюче вищевказане, притягнути батьків Станку до адміністративної відповідальності не представилося можливим. 25.05.2023 р. з метою попередження батьків про відповідальність за навчання учениць Станку С.Д, Станку В.Д., Станку Р.Д. та надання листа-попередження № 42 від 02.05.2023 року була здійсненна повторна перевірка класними керівниками (Тодорова Т.П., Товстига Н.П., Бонцевич Т.Б.), соціальним педагогом (Бойко Д.В.) та асистентами вчителів (Коцюрубенко О.В., Крістя І.М.) місце проживання родини Станку. Було встановлено, що за адресою: с. Випасне, вул. Турлацька, 103, родина не проживає. Зі слів сусідів (Теплухина С.А., Ткаченко Л.В.) будинок був проданий іншим господарям, тому передати лист-попередження родині Станку не було можливості. На зв'язок родина не виходить з вересня 2022 року.

Проведені заходи щодо дітей, які належать до категорії «соціально незахищених»:

 • Створено профілактичну раду школи.
 • Соціальна паспортизація школи, класів. Виявлення дітей з сімей, що потребують соціального супроводу або патронажу, схильних до асоціальної поведінки.
 • Проведені онлайн-години спілкування, інформаційно-роз’яснювальні бесіди, профілактичні заходи та тренінги з учнями 1-9 класів: «Милосердя – врятує світ», «Уроки толерантності», «Закон та право для всіх єдині», «Особиста цінність та безпека», «Міф чи правда?», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Правила безпечної роботи в мережі Інтернет», «Усі ми різні, усі ми рівні», «Знай, щоб жити!», інформаційна пам’ятка «Конвенція ООН про права дитини», «Відкриємо скриньку добрих справ», «Торгівля людьми – міф чи реальність», «Мої права та обов’язки», «Ми всі різні й цим схожі. Ідентичності людини», «Стосується кожного»,  «Що таке особисті кордони? Типи та види особистих кордонів. Як обстоювати власні кордони» «Stop, булінг!», «Уроки толерантності», «Я і мої особисті кордони», «Життєві цінності», «Протидія використання дитячої праці та торгівлі дітьми в Україні», перегляд навальних мультфільмів та відео: «Ми проти насильства», «Різні, але рівні», «Протидія торгівлі людьми», «Розірви коло», «Доброта», «Подарунок».
 • Заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: «Станція призначення життя. Вибір кожного», «Життєві цінності», «Життя – найвища цінність».
 • Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини.
 • Відвідування новоприбулих родин внутрішньопереміщених осіб та родин з «групи ризику». Виявлення дітей, які належать до категорії «соціально незахищених». Зв’язки з громадськістю.
 • Проведення діагностичних робіт з дітьми.
 • Проведення індивідуальних роз’яснювальних бесід з учнями, батьками, (законними представниками), класними керівниками з проблемних ситуацій. Онлайн-консультування та індивідуальні бесіди за запитом батьків.
 • Співпраця з правоохоронними органами (ювенальною поліцією); Службою у справах дітей Мологівської с/р, волонтерськими організаціями.
 • Профілактичні рейди «Урок», виявлення дітей, які не відвідують онлайн-уроки без поважної причини.
 •  Реалізація тематичних тижнів згідно річного плану: «Толерантність у нашому житті», «16 днів проти насильства», «Всеукраїнський тиждень права», впровадження волонтерської діяльності учнів з метою розв’язання спільних суспільних проблем. Акція «Спільними зусиллями», «Добро починається з тебе», «Смілива гривня», «Чисте довкілля».
 • Сприяння в організації оздоровчого відпочинку дітям пільгових категорій.
 • Налагодження взаємодії та співпраця з фахівцями Служби справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодія з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, медичними закладами, волонтерськими організаціями.
  1. Профілактична робота соціального педагога Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

п/п

Найменування заходу

Відповідальний

Термін виконання

1.

З метою удосконалення профілактичної роботи з учнями, розв’язання проблеми профілактики бездоглядності, безпритульності дітей було продовжено роботу Ради профілактики.

Заст. з НВР, соціальний педагог, адміністрація школи, члени ради профілактики.

Вересень

2.

Соціальна паспортизація школи, класів.

Адміністрація школи,класні керівники, соціальний педагог

Вересень, січень

3.

Облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці»

класні керівники, соціальний педагог

протягом року

4.

Діагностування всіх учасників освітнього процесу, яке спрямоване на виявлення негативних явищ в учнівському середовищі.

Соціальний педагог

 

Протягом року

5.

З метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей проводилися (онлайн) години спілкування, бесіди з учнями на теми: : «Милосердя – врятує світ», «Уроки толерантності», «Закон та право для всіх єдині», «Особиста цінність та безпека», «Міф чи правда?», «Світ без насильства», «Свідомий вибір професії – шлях до успіху», «Протидія булінгу. Правила безпечної роботи в мережі Інтернет», «Кібербулінг», «Молодь та протиправна поведінка», «Важливість гендерної рівності», «Особисті, родинні та загальнолюдські  цінності», «Мої права – мої обов’язки», «Профілактика ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління та наркоманії серед учнів», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Торгівля людьми – міф чи реальність», «Мої права та обов’язки», «Ми всі різні й цим схожі. Ідентичності людини», «Стосується кожного»,  «Що таке особисті кордони? Типи та види особистих кордонів. Як обстоювати власні кордони» «Stop, булінг!», «Уроки толерантності», «Я і мої особисті кордони», «Життєві цінності», «Протидія використання дитячої праці та торгівлі дітьми в Україні», перегляд навальних мультфільмів та відео: «Ми проти насильства», «Різні, але рівні», «Протидія торгівлі людьми», «Розірви коло», «Доброта», «Подарунок».

Враховуючи воєнний стан в країні, з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей і попередження вчинення дітьми адміністративних та кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяють, дистанційно за допомогою засобів мережі Інтернет проводиться профілактична робота з учнями, батьками (законними представниками) на теми: «Попередження бродяжництва серед дітей», «Безпека дітей під час війни», «Психологічна підтримка підлітків під час війни (корисні ресурси для навчання та психологічної підтримки)», «Дитяча абетка безпеки від ДСНС України», «Корисні ресурси та посилання для дітей, батьків та вчителів», «Як не дати тривозі та стресу заволодіти Вами. Розвиток стресостійкості» «Редан - нова субкультура, яка несе загрозу»

Участь у марафоні із використанням навчальної гри з протидії насильству «Крок». Проведення тренінгу: " Шкільний булінг".Протидія насильству, програма "Крок". Тренінг: " Шкільний булінг".

Соціальний педагог

Протягом року

6.

Проведення тематичних тижнів:

- Тиждень толерантності: ««Толерантність у нашому житті»;

-Акція «16 днів проти насильства»;

-  Тиждень правових знань;

- Тиждень поваги до людей праці (профорієнтація);

 - «Безпечний Інтернет»;

- Тиждень здорового способу життя в моїй родині;

- Благодійна акція «Діти-дітям», «Милосердя» до дня св. Миколая;

- волонтерська робота «Спільними зусиллями»; «З Україною в серці», допомога родинам ВПО, СЖО, багатодітним родинам. Акція «Смілива гривня»;

- Проєкт «Добрі справи», створення колажу;

- «IV Всеукраїнський урок доброти»;

- Фотоквест «Матусі наші рідні» до дня матері;

- Марафон до дня вишиванки.

Соціальний педагог, класні керівники, педагогічні працівники.

Протягом року

7.

Індивідуальна робота з дітьми схильними до асоціальної поведінки, через проведення виховних просвітницьких заходів; через організацію і проведення зустрічей з представниками різноманітних державних служб і громадських організацій.

Адміністрація школи, соціальний педагог, класні керівники, фахівці ССД Мологівської с/р, представники поліції

Протягом року

8.

Консультування всіх учасників навчально – виховного процесу за запитом.

Соціальний педагог,класні керівники

Протягом року

9.

Проведені інформаційно-просвітницькі бесіди з батьками й законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки та бродяжництва.

Були здійсненні відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, обстеженні умови проживання дітей, здійснюється соціальний супровід родин, які потребують допомоги. (враховуючи ситуацію в країні)

Адміністрація школи, батьки, учні, класні керівники, соціальний педагог.

Протягом року

10.

Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини.

Соціальний педагог

Протягом року

11.

Проведення профілактичної роботи з батьками щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти:

індивідуальні бесіди.

Адміністрація школи, соціальний педагог, класні керівники

Протягом року

12.

Виступи на засіданнях шкільної ради профілактики з питань порушення.

 

Заст. з НВР, соціальний педагог,члени ради профілактики.

Протягом року

13.

Налагодження взаємодії та співпраця з фахівцями Служби справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодія з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, волонтерськими організаціями.

Адміністрація школи, представники соціальної служби Мологівської с/р, представники УОКСМСТ, представники поліції.

Протягом року

 

  1. Консультаційна робота включала в себе консультації педагогічних працівників, учнів, батьків, родини, які були переміщені (ВПО) з інших областей України.

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

З боку батьків

1.

Труднощі у навчанні

0

6

2.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

0

2

3.

Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

0

1

4.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

0

2

5.

Адаптація дитини до нового колективу

0

5

6.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

0

0

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

0

4

8.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

0

2

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

11.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

12.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

13.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

3

14.

Дитяча злочинність

0

2

15.

Торгівля людьми

0

1

16.

Домашнє насильство

0

2

17.

Булінг

0

0

18.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

2

19.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

5

20.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

0

1

21.

Професійне самовизначення учнів

0

3

22.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

1

23.

Суїцидальна поведінка дітей

0

0

24.

Обдаровані діти

0

0

25.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

2

26.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

0

27.

Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності підчас карантину

0

0

28.

Інше

0

0

З боку педагогів

1.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

0

2

2.

Адаптація дитини до нового колективу

0

4

3.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

0

1

4.

Готовність до навчання та труднощі у навчанні

0

2

5.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

0

0

6.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

0

2

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

0

2

8.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

1

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

11.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

12.

Професійне самовизначення учнів

0

3

13.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

2

14.

«Професійне вигорання» педагогів

0

3

15.

Формування здорового способу життя

0

2

16.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

3

17.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

1

18.

Домашнє насильство

0

0

19.

Булінг

0

0

20.

Мобінг

0

0

21.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

2

22.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

0

23.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

0

1

24.

Суїцидальна поведінка дітей

0

0

25.

Обдаровані діти

0

2

26.

Дитяча злочинність

0

0

27.

Торгівля людьми

0

0

28.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

2

29.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

0

0

30.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

0

31.

Інше

0

0

З боку дітей

1.

Труднощі у навчанні

0

5

2.

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

0

1

3.

Професійне самовизначення

0

2

4.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

0

4

5.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

6.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

7.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

4

8.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

9.

Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

0

3

10.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

0

4

11.

Суїцидальні роздуми дітей

0

0

12.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

0

7

13.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

0

3

14.

Адаптація дитини до нового колективу

0

5

15.

Відсутність мотивації до навчання

0

2

16.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

2

17.

Домашнє насильство

0

1

18.

Булінг

0

0

19.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

0

0

20.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

0

3

21.

Робота з дітьми «груп ризику»

0

7

22.

Дитяча злочинність

0

2

23.

Торгівля людьми

0

1

24.

Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності

0

3

25.

Інше

0

5

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

0

4

2.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

0

2

3.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

0

1

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб

0

4

5.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

0

2

6.

Домашнє насильство

0

1

7.

Дитяча злочинність

0

4

8.

Торгівля людьми

0

1

9.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

0

0

10.

Булінг

0

0

11.

Професійне самовизначення

0

0

12.

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

0

0

13.

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя

0

0

14.

Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші)

0

75

15.

Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень

0

2

16.

Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів

0

4

17.

Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків

0

0

18.

Психологічна просвіта

0

0

19.

Профорієнтаційна робота сумісно із спеціалістом центру зайнятості

0

0

20.

Інше

0

5

Тематика звернень до працівників психологічної служби у період воєнних дій

 

 

Звернення

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

Робота з дітьми, сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей (вкажіть загальну кількість осіб ВПО, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу) за період воєнних дій

1.

Діти 

 

4

2.

Батьки / законні представники 

 

3

3.

Інші члени родини 

 

2

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

Робота дітьми, сім’ями з числа постраждалого населення (особи, які перебувають у місцях постійного проживання) вкажіть загальну кількість осіб з числа постраждалого населення, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу за період воєнних дій

1.

Діти 

 

0

2.

Батьки / законні представники 

 

0

3.

Інші члени родини 

 

 

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

 

Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем (страх, хвилювання, роздратованість, безнадійність, розгубленість) та проблем пов’язаних з воєнним станом в країні. Тому необхідно врахувати це в наступному році.

  1. Просвітницька робота серед педагогів проводилася за проблемами:
 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;
 • «Попередження негативних явищ в учнівському середовищі»;
 • «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти»;
 • «Особливі діти та співпраця з ІРЦ»;
 • «Психолого-педагогічний супровід випускників»;
 • «Профорієнтаційна робота в навчальному закладі. Розвиток гнучкості, креативності в учнів як основа успішної самореалізації випускника»
 • «Безпека дітей під час війни»,
 •  «Стресостійкість в умовах воєнного часу»;
 •  «Педагогічна взаємодія вчителя та учня. Педагогіка толерантності»;
 •  «Діяльність психологічної служби системи освіти».

Просвітницька робота серед батьків проводилася за проблемами:

 • «Права та обов’язки вашої дитини»;
 • «Сім'я – це простір без насильства»;
 • «Інтернет залежність, її прояви в дитячому середовищі»;
 • «Суїцидна поведінка серед підлітків»;
 •  «Батьки й діти (роль особистого прикладу батьків);
 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;
 •  «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху дитини»;
 • «Статеве виховання: складні питання для кожного з батьків»;
 • «Інтернет – за і проти»;
 • «Взаємини в системі «батьки-діти»»;
 • «Психологічна підтримка під час воєного стану в Україні»;
 • Допомога сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей України;
 • Допомога сім’ями з числа постраждалого населення;
 • Участь у благодійних акціях, волонтерських заходах.

3.6. Зв’язки з громадськістю.

Налагоджена співпраця з УОКСМСТ  Мологівської с/р, зі Службою у справах дітей Мологівської с/р, ІРЦ Мологівської с/р, правоохоронними органами; з 25 прикордонним загоном ВЧ 219, психологічними службами навчальних закладів освіти Мологівської ОТГ.

Робота за пріоритетним напрямком та завдання в наступному році.

Робота соціального педагога спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної роботи як серед учнів так і серед батьків, з метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Активізації роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Формування ключових компетентностей учнів. Навчання учнів та вчителів прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції. Сприяння формуванню стресостійкості у воєнний період, розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок, процесу саморегуляції до нових умов. Профілактика девіантної поведінки, виховання здорового способу життя серед учнів.

Основною метою психологічної служби Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» є здійснення психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу. Надалі потрібно здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати здоров’язберігаючу та соціальну компетентність серед учнів. Допомагати дітям, батькам, педагогічним працівникам долати страх, агресію, розгубленість, формувати стресостійкість у воєнний час. Попереджувати будь-які види і форми насильства та конфліктів серед здобувачів освіти. Вести консультативну та просвітницьку роботу зі всіма учасниками освітнього процесу. Ознайомлювати з ноновленими нормативно-правовими рішеннями уряду. Продовжувати здійснювати психологічний супровід процесу професійного визначення старшокласників. Проводити інформаційно-освітню та профілактичну роботу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, попередження насильства в сім’ї та бездоглядності. Активно взаємодіяти з практичними психологами та соціальними педагогами Мологівської ОТГ. Підтримувати зв’язки зі Службою справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодіяти з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, волонтерськими організаціями.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень