A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Випаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Білгород-Дністровського району Одеської області

Дранішнікової Тетяни Одександрівни

   про роботу закладу в 2019/2020 навчальному  році

та перспективи розвитку закладу

в 2020/2021 навчальному році

 

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», власного Статуту, інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над впровадженням положень нового закону «Про освіту», принципів Концепції Нової української школи. Визначено три ключові напрями, за якими здійснюється реформування освітнього процесу:

 • підготовка педагогічних кадрів;
 • інноваційні технології;
 • освітнє середовище.

Створення сучасного освітнього середовища передбачає розв’язання актуальних проблем, та завдань, глибинне оновлення ефективної, мобільної системи методичної роботи. Досягнення цієї мети неможливе без модернізації науково-методичної роботи в закладі, пріоритетним напрямком діяльності якої є науково-методичний пошук шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності педагогічних кадрів в умовах реформування освітнього простору.

Протягом навчального року педагогічний колектив школи здійснював діяльність з реалізації ІІІ  етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя  до формування компетентної особистості учня».

 

Управління закладом

 

Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 є комунальною власністю Мологівської сільської ради .

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1974 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2 га.

У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту  освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як педагогічна рада, рада закладу освіти,  батьківський комітет школи, профспілковий комітет, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням освітньої програми,  річного плану роботи  закладу освіти на 2019-2020 навчальний рік,  .

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019-2020 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів закладу освіти,
 • забезпечення діяльності НУШ.
 •  забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів та середньої освіти в школі ІІІ ступеня.
 • вдосконалення педагогічної системи закладу освіти відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку закладу освіти, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.
 • Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

 • Підвищення рівня організації освітнього процесу в закладі освіти.
 • Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 • Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній  процес.
 • Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.
 • Організація різних форм позаурочної освітньої роботи.
 • Робота щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами.
 • Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу освіти до управління його діяльністю.
 • Робота із звернень громадян з питань діяльності  закладу освіти.
 • Робота у мікрорайоні закладу освіти.
 • Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти
 •  

  Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження контингенту. Організація  освітнього  процесу

  Освітній  процес у 2019-2020  навчальному році організовано відповідно до освітньої програми на 2019 – 2020 н.р. Заклад освіти  здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну.

  Педагогічним колективом закладу освіти  проведено певну роботу щодо збереження і розвитку  мережі класів.

  На початок 2019/2020 року розпочали навчання в школі  494 учні  з них 2 дітей на інклюзивній формі навчання. Укомплектовано 21 клас, середня наповнюваність класів – 24  учні . Школа І ступеня – 9 класів, школа ІІ ступеня – 10 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

  Протягом 2019-2020 навчального року із школи вибуло – 8 учнів і прибуло 10 учнів. На кінець  навчального року в школі навчається 494 учні.

  Закінчують      11 клас   - 22 учні;             9 клас     - 51 учень

 • Школа на 100% забезпечена педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом: 38 педагогічних працівників, з них 1 сумісник, та 18 постійних працівники з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому необхідним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою.

  Щодо складу педагогічних працівників школи: колектив сталий: 24(63%) учителя мають вищу кваліфікаційну категорію, І кваліфікаційну категорію-3(8%)учителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 10 (26%)учителів, кваліфікаційну категорію спеціаліст – 1 (3%)учитель.

  З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:

 • розроблено єдиний режим роботи закладу освіти;
 • складено розклад уроків, графік чергування вчителів в закладі освіти та їдальні;
 • визначені профілі навчання старших класів: 10 - хімічний, 11 – філологічний. Профілі введені згідно заяв батьків учнів 10 – 11 класів;
 • в зв'язку з наявністю дітей, які за станом здоров'я не могли повноцінно займатися на уроках фізичної культури, керуючись висновками медичного огляду з вересня 2019 року діє 3 спецмедгрупи.
 • організовано роботу 3 гуртків
  • організовано роботу шкільного наукового товариства МАН «Пошук» (керівник Бройченко А.Г.;
  • організовано гаряче харчування учнів;
  • зобезпечено опалювальний сезон закладу освіти;
 • забезпечено підвіз учнів (які потребують) до закладу освіти шкільним автобусом.
 •  

   Навчальна діяльність

  На кінець 2019-2020 навчального року в закладі навчалося 494 учні, оцінювалися досягнення учнів 3-11 класів (380 учнів). За результатами річного оцінювання слід зазначити, що високий рівень навчальних досягнень мають 42 учні (11%), достатній – 130 учнів (34%), середній – 203 учні (53%), початковий – 5 учнів (1%).

  В цілому: успішність – 99%, якість знань (високий та достатній рівні) – 45%.

  Простежується тенденція щодо зменшення кількості учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають достатній і середній рівні знань, розвивати їх потенціал.

  Велика увага в закладі освіти приділяється  охопленню дітей навчанням.Станом на 2 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 60 учнів ( 2 класи).

  З 16.03.2020 року по 29.05.2020 року в зв’язку з карантином освітній процес відбувався дистанційно згідно Положення про дистанційне навчання. затвердженого наказом МОН від 25.04.2013  № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». Організація дистанційного навчання включала в себе налагодження каналів комунікації між всіма учасниками освітнього процесу, адаптацію розкладу та графіка навчання, зміну формату подачі матеріалу, зворотній зв’язок і контроль за виконанням завдань. Адміністрація школи та вчителі  вжили заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту предметів під час карантину. Педагоги школи здійснювали освітній процес за допомогою платформ та інтернет-ресурсів: ZOOM, Viber, Google Classroom, «МійКлас», Edmodo, Padlet, Google Drive, Skype, IMessage, власних YouTube каналів , Всеукраїнської школи онлайн.

  Враховуючи матеріально-технічні можливості педагоги:

  – створили вайбер групи з учнів та батьків певного класу, долучивши до них учителів-предметників, які викладають в цьому класі, та  надсилали завдання для учнів у вайбер групи;

  – організували систему дистанційного курсу навчання за допомогою сервісу Google Клас;

  – організували дистанційні онлай уроки шляхом використання системи ZOOM.ua;

  – залучали учнів до перегляду відеоуроків, що транслюються в інтернет мережі з різних предметів шкільної програми;

  – під час освітнього процесу із використання технологій дистанційного навчання здійснювали оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, а у подальшому занесли до відповідних сторінок класного журналу).

  Усі необхідні для дистанційного навчання матеріали, письмові роз’яснення вчителя та зразки оформлення робіт педагоги школи розміщали в  Classroom по класах згідно розкладу уроків. Контроль засвоєння матеріалу проводили за допомогою тестування на платформах «НаУрок», «Classtime», «Online Test Pad», «Learningapps.org», а також через Google-форми.

  Заступники директора з навчально-виховної роботи здійснювали контроль за роботою учителів та учнів під час проведення дистанційного навчання із використанням технологій дистанційного навчання шляхом збору інформації надісланої від учителів про роботу з класом щодо виконання календарного планування, освітніх програм відповідно до тижневого навантаження та розкладу навчальних занять.

  Разом із тим  практика дистанційного навчання виявила проблеми в його організації:

  -недостатня мотивація дітей до навчання під час карантину;

  -відсутність у дітей вміння вчитися самостійно;

  -відсутність повноцінного контролю за виконанням завдань та ефективного оцінювання;

  -проблеми з безпекою в Інтернеті;

  -проблеми з технічним забезпеченням дистанційного навчання;

  -проблеми психо-емоційного стану учнів, вчителів та батьків.

  Досвід організації дистанційного навчання та питання підвищення його ефективності було обговорено на засіданні педагогічної ради «Дистанційне навчання: виклики, проблеми та перспективи» (серпень 2020 року).

 • Проаналізувавши стан успішності учнів за 2019-2020 н. р. окремо по класах, виявлено, що найвищі показники якості знань в початковій школі має 4Б клас, в середній школі – 5А, 6Б класи, в старшій школі – 11 клас.  

   

  Наші учні достойно показали високі результати на Всеукраїнських предметних олімпіадах:

   Рейтинг участі учнів

  в конкурсах та олімпіадах у 2019-2020 навчальному році

  в другому (районному) етапі

  Таблиця № 1

  Кількісний показник переможців

 • Районний етап: І м. – 11 уч., ІІ м. – 9 уч., ІІІ м. – 7уч.

  Обласний етап: диплом І ст. – 2 учні, диплом ІІІ ст. – 2 учнів.

  З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності учнів у закладі створене й працює учнівське наукове товариство «Пошук» (керівник Бройченко А.Г.), яке допомагає удосконалити знання з базових дисциплін, привчає учнів до науково-дослідної діяльності під керівництвом учителів-предметників.

  У листопаді 2019 р. в закладі був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН. Його переможець Гаврилюк Ю. представляв заклад на районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН. Результати участі - І місце. На обласному етапі- І1 місце.

  Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні закладу залучались до різноманітних змагань та конкурсів.  

  Аналіз методичної роботи

   

  У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією першочергових завдань  реформування освітньої галузі, серед яких  створення сучасного освітнього простору Нової української школи, який сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини.

         Тому методична робота спрямовувалася на розвиток інноваційного потенціалу освітнього закладу – здатності педагогічного колективу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення. Реалізація науково-методичної проблеми «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя  до формування компетентної особистості учня» вимагала вирішення питань професійного вдосконалення педагогів відповідно до вимог Нової української школи, серед яких:

  - продуктивне та емоційно комфортне середовище навчання та роботи;

  - практичні навички та компетенції замість абстрактних знань;

  - партнерство між учителями, дітьми та батьками;

  - забезпечення педагогів професійною інформацією;

  - організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників;

  - допомога в розробці та впровадженні інноваційних програм, методик, технологій;

  - виявлення та підтримка педагогів-пасіонаріїв.

   

  В організації різнорівневої методичної роботи з педагогами брали участь адміністрація школи, науково-методична рада школи, голови методичних обєднань, творчих груп.  Це колективні та індивідуальні форми методичної роботи, консультування, співбесіди, творчі групи, цільові й проблемні семінари, конференції, проєктування уроків, їх аналіз, майстер-класи, тренінги.

  У 2019-2020 навчальному році велика увага приділялася формуванню позитивного мотиваційного середовища, інноваційного режиму роботи педагогічного колективу.  Суттєву роль  у цьому відігравало виявлення й поширення  позитивного та  цінного досвіду вчителів під час шкільних методичних заходів. Учителі школи брали участь у Декаді інноваційного уроку, Фестивалі педагогічної майстерності, майстер-класах та практичних семінарах з актуальних питань організації освітнього процесу, ділилися досвідом на засіданнях науково-методичної ради школи, педагогічної ради,  методичних осередків.

   1 вересня 2019 року в Україні розпочався не лише новий навчальний рік, але й черговий етап впровадження масштабної реформи серед освіти.

  Її ключова мета – створити школу, «у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті». Відтепер головне завдання для учнів – опанувати не просто окремі предмети, але так звані «компетентності», кожна з яких – це комбінація знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей.

   

  Організація навчально-виховного процесу учнів 1-4-х класів велася згідно нового Державного стандарту (2018 р.) і Державного стандарту (2011 р.). Викладання навчальних предметів у 1-2 класах здійснювалося за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко.

  Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що педагоги працюватимуть за іншими підходами, тому вчителі 3-4 класів пройшли заочне та очне навчання по підготовці вчителів НУШ. Вчителі кафедри початкового навчання під час тренінгових занять опановували практику проведення ранкових зустрічей, створювали портрет сучасного учня, навчалися практично реалізовувати компетентнісний, діяльнісний та інтегрований підходи до організації освітнього процесу, вчилися співпрацювати, відчувати один одного в групі, вести діалог та дискутувати, занурюватись в атмосферу Нової української школи.

  Успішні і талановиті педагоги постійно беруть активну участь у різноманітних конкурсах фахової майстерності. В цьому році О.І.Шустова посіла ІІІ місце у регіональному етапі конкурсу «Учитель року – 2020».

  На початок навчального року в закладі було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота кожної ШМО будувалося за окремими планами. Зміст та форми роботи в методичних осередках відображали сучасні тенденції модернізації освітнього процесу. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

  Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою.

  З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, вчителі-методисти, завідуюча шкільною бібліотекою. Методична робота в закладі здійснювалась згідно плану роботи закладу відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

  Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

  - шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя  до формування компетентної особистості учня» ;

  - організація науково-дослідницької роботи учнів у 2019-2020 навчальному році;

  - аналіз результативності виступу учнів у районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах.

  На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів, проходили схвалення методичні розробки. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

  Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

  Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів закладу:

  - у листопаді 2019 року та березні 2020 року пройшли методичні декади, під час яких було проведено фестиваль педагогічної творчості, відкриті уроки, презентації власного педагогічного досвіду вчителів, майстер-класи. Проведена в період декади робота сприяла професійно-фаховому зростанню педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш високих показників якості особистісного розвитку учнів.

  Протягом року вчителі закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських семінарів, вебінарів, інтернет-конференцій.

   

   

  Курсова перепідготовка педагогічних кадрів відбувалась відповідно до плану роботи та визначених термінів. У 2019-2020 навчальному році курси підвищення кваліфікації у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» пройшли  10 педагогів. У зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  підготовку пройшли 16 педагогічних працівників. Згідно    Поряд

  ку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників  від 21.08.2019 року № 800  педагогічні працівники підвищують кваліфікацію за різними формами і видами.

   Адміністрацією школи складено перспективний план проходження курсів на 5 років, проаналізовано проект графіку підвищення кваліфікації та проведено персональну реєстрацію. Протягом березня- червня працівники проходять курси при КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» дистанційно.

  В умовах карантину адміністрація школи з 06 по 17 квітня  2020 року дистанційно пройшла курси від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (місто Київ).

   За період карантину  педагоги школи пройшли навчання на платформах  EdEra, EdCamp, Prometheus, «На урок», «Всеосвіта», « Освіта України», « Освітній портал»,  Cambridge University Press, British Council, Open School, Dinternal Educational, авторських вебінарах.

  Комісією І рівня при школі було атестовано 1 педагог (відповідність раніше присвоєній ІІ категорії).  Комісією ІІ рівня - 9 педагогів: на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

 • категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9;  на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» – 4,  на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню  «старший учитель» - 4.

  Вивчення стану викладання окремих предметів та досвіду роботи окремих вчителів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2019-2020 навчальному році було вивчено стан викладання математики, природознавства, фізичної культури. Перевірявся стан навчання дітей з особливими освітніми потребами. Вивчався досвід роботи Абрамової  О.І.

  На педрадах розглядались питання забезпечення якості освіти як ключової категорії  нової парадигми освіти. Схвалено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та про моніторинг якості освіти у Випаснянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.

  У 2019-2020 навчальному році на базі школи відбулося шість методичних заходів на рівні громади, проведено близько 50 відкритих уроків і заходів. Яскравим прикладом творчості  педагогів школи став Фестиваль педагогічної творчості, що пройшов з 17.02.2020 року по 21.02.2020 року в рамках проведення фестивалю педагогічних інновацій освітян Мологівської сільської ради «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності педагога НУШ для підвищення якості освіти».

       Приймаючи виклики сучасності, вчителі школи з початку карантину працювали дистанційно. Були використані засоби дистанційного навчання: платформа Zoom, платформа Google Клас, месенджери Viber, Telegram, електронне листування, Skepe-конференції. Учні закладу були охоплені  дистанційною формою навчання, включаючи мобільний зв'язок. Кожен вчитель провів корекцію календарно – тематичного планування, склав індивідуальний план роботи під час карантину, здав звіт про роботу у форматі дистанційного навчання. Адміністрацією школи проаналізовано роботу в умовах карантину, визначено заходи щодо  її покращення, якщо виникне така потреба.

  Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік свідчить про вдосконалення системи методичної роботи в школі, що сприяло професійній самореалізації педагогів, створенню атмосфери педагогічної творчості та організації освітнього процесу на сучасному рівні. 

   

  Аналіз результатів виховної роботи

  У своїй діяльності педагогічний колектив керувався програмою МОН «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шкільною виховною програмою з формування громадянської компетентності, відповідно до яких виховання на сучасному етапі здійснюється з метою ідентифікації виховання із загально визначеними цінностями і якостями через ціннісне ставлення особистості до держави  й суспільства, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

  Виховна складова навчального процесу спрямована на формування суспільних цінностей, таких як повага гідності, прав і свобод людини, визнання цінності демократії, розвиток навичок критичного мислення тощо.

           Вся виховна робота проводилась згідно плану виховної роботи школи та підпорядковувалась меті: «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів».

  Правовиховна робота проводилась з метою вдосконалення розвитку цілісної всебічно і гармонійно розвиненої особистості учня через:

 • правовий всеобуч учнів та батьків;
 • контроль за відвідуванням учнями школи;
 • організацію роботи соціально-психологічної служби, психолого-педагогічного всеобучу;
 • організацію ефективної правовиховної роботи з учнями девіантної поведінки, з проблемними класами та функціонально-неспроможними сім’ями;
 • забезпечення прав і соціальних гарантій розвитку дітей.
 • Завдання підвищення рівня психолого-педагогічної грамотності батьків вирішувалося на

  навчаннях, консиліумах, заняттях батьківського всеобучу, консультпункту, де можна було отримати індивідуальні поради соціально-психологічної служби щодо виховання дітей, консультації з питань правових аспектів охорони дитинства.

  На виконання Комплексної програми профілактики злочинності, Комплексної програми профілактики правопорушень у школі:

 • розроблено план заходів щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі;
 • виявляються учні, схильні до скоєння правопорушень, та заповнюється банк даних на таких підлітків;
 • працює рада з профілактики правопорушень, на засіданнях якої  розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин.
 • проведено Всеукраїнський Тиждень права «Шляхами прав та обов’язків»Тиждень історії.
 • постійно ведеться робота з попередження расизму, виховання толерантного відношення до людей.

Провідною була тема протидії жорстокому поводженню та насиллю серед учнівської молоді. Ведеться постійна робота щодо профілактики булінгу. Організовано проведення лекторію «Булінг у шкільному середовищі: причини, наслідки, способи подолання» у рамках Всесвітнього тижня протидії булінгу.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

Проводилася робота щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580.

У цьому напрямку тривала діяльність шкільного музею військово-патріотичного виховання У школі проходили заходи, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, проводилися уроки мужності, краєзнавчі екскурсії та експедиції, тематичні бесіди, інформаційні години, усні журнали, уроки-подорожі, обрядові свята, вечорниці  щодо вивчення історичного минулого українського народу, зустрічі з волонтерами, учасниками Євромайдану та АТО.

З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного села, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено:

- Єдиний перший урок 2019-2020 навчального року – «Єдина Україна»Мета уроку - формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави

- відкриття ювілейного Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

- Флешмоб серед шкіл громади «Україна – рідний край»;

- квест «Стежками письма»;

- Свято писемності до Дня української писемності та мови;

- акція «Я люблю Україну»;

- Тиждень захисника України (квест «Козацькому роду нема переводу», перегляд сучасного фільму «Захар Беркут», Всеукраїнська акція «Дякую захисникам України», акція «Напиши вітання воїну АТО», виготовлення оберегів для воїнів,

- відзначення Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України;

- акція «Я_памятаю» до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору, День пам’яті Голокосту, День пам’яті героїв Крут, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- Міжнародний день рідної мови;

- конкурс творчих малюнків «Моя – країна Україна»;

- декламація поезій Т. Г. Шевченка до дня народження Великого Кобзаря.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень