A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників

 

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

                                         

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.

До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу.

                                                   

Атестація базується на принципах:

- демократизму;

- гуманності та доброзичливого ставлення;

- об’єктивності;

- відкритості;

- загальності;

- всебічності;

- систематичності;

- колегіальності;

-доступності та гласності;

- безперервної освіти і самовдоско­налення.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.

Мета атестації:

- активізація творчої професійної діяльності;

- стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;

- якісної роботи;

- підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;

- забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.

Умови атестації:

- наявність спеціальної освіти;

- підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;

- володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.

Роботу, пов’язану з проведенням атестацій, бажано розбити на окремі пункти:

· ознайомлення педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з норма­тивними документами про атестацію;

· складання плану курсової під­готовки на наступний навчальний рік;

· підготовка наказу про створен­ня атестаційної комісії – тут слід реалізувати принцип демократизму та колегіальності.

Для цього бажано вивчити пропозиції членів педа­гогічного колективу стосовно персонального складу комісії. З цією метою можна провести анонімне анкетування. Кожен педагог отримує аркуш зі списком всіх членів педагогічного колективу, в якому він по­винен підкреслити прізвищ тих, кого вважає гідним перебувати в атес­таційній комісії. Враховуючи думку колективу та спираючись на п. 6.2 розділу VI Типового положення, керівник навчального закладу наказом створює атестаційну комісію.

Під час складання графіка проходження атестації враховується:

- проходження педагогічним працівником попередньої атестації;

- необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років, а також молодих спеціалістів зі стажем не менше 3 років;

- можливість педагогічних працівників на перенесення терміну чергової атестації;

- можливість педагогічних працівників атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації;

- можливість позачергової атестації тих, хто бажає підвищити раніше встановлену категорію або кваліфікаційний розряд;

- можливість позачергової (за ініціативою адміністрації) атестації тих, хто в міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності;

- вивчення роботи вчителів, які атестуються;

- проведення нарад з питань атестації, засідань методичних комісій, звітів на робочих місцях, відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;

- узагальнення матеріалів та на­писання характеристик педагогів;

- ознайомлення з характеристиками кожного педагога, що атестується, співбесіда з ним, оцінювання його роботи педколективом;

· подання до атестаційної комісії при міському (районному) органі державного управління освітою до­кумента про надання, підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання, а «також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією);

· видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу педагогів, які атестувались та подання виписки з наказу про підсумки атестації до бухгалтерії.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень