Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Випаснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

  1. Кадровий склад.

Штатна чисельність вчителів – 36. Кількість фактично працюючих – 35. (1 в декретній відпустці)

З них:

Вчителі другої категорії – 5.

Вчителі першої категорії – 8.

Вчителі вищої категорії – 16.

Мають звання:

Вчитель-методист – 1.

Старший вчитель – 8.

Штатна чисельність техперсоналу – 13.

  1. Структура та органи управління закладу.

      Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

     Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

     Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

     Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

  1. Територія обслуговування.

Вулиці села Випасне: Абрикосова, Горіхова, Вишнева, Квіткова, Коцюбинського від №15 до кінця вулиці та від№18 до кінця вулиці, Багряного від №27 до кінця вулиціц та від №30 до кінця вулиці, Берегова, Богдана Хмельницького, Бессарабська, Совхозна (нова забудова), Крушельницької, Межева (непарна сторона), Толбухіна №38 до кінця вулиці та від №51А до кінця вулиці, Турлацька від №1 до №120 та від №2 до №87, Соборна від №1 до №63 та від №2 до №36, Мічуріна, Першотравнева, Пушкіна, Київська, Львівська, Новоселів, Лесі Українки, Грушевського від №32 до кінця вулиці та від №25 до кінця вулиці, Балківська, Кишинівська від №169 до кінця вулиці та №174 до кінця вулиці, Ласточкіна, Ломоносова, Степана Разіна, Пугачова, Смертенюка (непарна сторона), Ушакова (парна сторона), Шевченко, Шкільна. Провулки: Коцюбинського, Соборний, Перемоги, Лесі Українки, Межевий від №2 до №12, Новий, Огородній, Шкільний.

 

  1. Обсяг та фактична кількість учнів.

Планова ємність – 400 учнів.

Фактична кількість – 386.

  1. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

З 1 вересня 2018-2019 навчального року в школі відкрито два  інклюзивних класи, в яких навчається двоє учнів з особливими освітніми потребами.

· Для забезпечення навчання в інклюзивних класах в школі працюють асистенти вчителів, логопед-дефектолог, практичний психолог; обладнано кімнату психологічного розвантаження.

· Також для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання.

 · Територія шкільного подвір’я має вільний доступ для маломобільних груп населення.

· Будівлю школи обладнано пандусом.

· Розмір вхідних дверей дозволяє перемістити маломобільну людину до приміщення школи.

  1. Матеріально-технічне забезпечення.

Ноутбуків -  11.

Поворотних дошок – 5.

Дошка п’ятиповерхова – 15.

Прінтери – 17.

Комп’ютери – 37.

Ламінатори – 14.

Акустична система – 5.

Проектори – 5.

Екран – 2.

  1. Мова освітнього процесу – українська.
  2. Наявність вакансій. Вакантних місць нема.
  3. Порядок реагування на булінг.

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

1.Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

2. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

3.Комісія з’ясовує обставини булінгу.

4.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи  повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

5.Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.