A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Кодекс корпоративної етики

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ВИПАСНЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» МОЛОГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Кишинівська, 83, с. Випасне, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. 67752,

тел. 0(4849) 6-26-36 e-mail: vupasne1@gmail.com Код ЄДРПОУ 34254377

Кодекс корпоративної етики
 

1. Преамбула

Кодекс корпоративної етики (далі — Кодекс) — визначає правила та норми корпоративної поведінки, відображає ключові цінності, принципи та стандарти роботи, що дадуть змогу досягати поставлених цілей. Оскільки результат діяльності залежить від діяльності кожного, учасники навчально-виховного процесу мають дотримуватися принципів та цінностей школи.

Кодекс — зведення правил і принципів, які визначають етику взаємин як усередині школи, так і взаємин школи з партнерами, органами управління освітою, іншими закладами та установами.

Він не формальність, а інструмент, за допомогою якого навчальний заклад досягне поставлених цілей, забезпечить високий рівень роботи, отже, позитивну репутацію школи.

Дотримання Кодексу передбачає, що його слід не лише знати, а й виконувати.

 

2. Загальні положення

2.1. Кодекс розроблений на основі загальноприйнятих принципів і норм законодавства України, рекомендацій МОН, Статуту закладу, Правил внутрішньошкільного розпорядку, загальноприйнятих стандартів ділової етики.

2.2. У Кодексі відображені основні принципи корпоративної поведінки та етичні норми для працівників ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» (далі — заклад). Кодекс грунтується на принципах чесності й добропорядності та визначає основні вимоги до ділових взаємин працівників закладу.

2.3. Кодекс покликаний допомогти кожному учаснику навчально-виховного процесу мати чітке уявлення про ідеологію та систему цінностей закладу, його корпоративну культуру, встановлені етичні норми ділової поведінки працівників, манеру спілкування з колегами та партнерами, розв’язувати виробничі ситуації, попереджувати ситуації конфлікту інтересів, які виникають під час роботи.

2.4. Адміністрація закладу розраховує на те, що всі працівники закладу будуть керуватися найвищими стандартами особистої та професійної добропорядності в усіх аспектах своєї діяльності та дотримуватися правил, норм і принципів роботи закладу. За жодних умов працівники не мають ставити під загрозу репутацію закладу, а також принципи добропорядності, навіть якщо це може принести потенційну вигоду закладу. Оскільки положення Кодексу розроблені з урахуванням та на підставі чинного законодавства, то особа, що їх порушила, буде притягнута до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

2.5. Кодекс не описує усі можливі ситуації, які можуть виникнути під час роботи, але містить орієнтири, що закладають основи та використовуються під час розв’язання складних виробничих чи етичних ситуацій.

 

3. Мета і завдання

3.1. Метою Кодексу є узагальнення норм поведінки та їх поширення на всіх працівників закладу, закріплення загальних стандартів діяльності закладу, спрямованих на поліпшення ділової репутації, підвищення стабільності та ефективності роботи закладу.

3.2. Завдання Кодексу:

 • забезпечити розуміння працівниками місії, цінностей і принципів роботи закладу, а також усвідомлення своєї ролі у постійному її розвитку;
 • визначити стандарти етичної поведінки в роботі з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, державними органами та громадськістю;
 • дотримуватися стандартів етичної поведінки в роботі з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, державними органами та громадськістю;
 • запобігати порушень і конфліктних ситуацій;
 • гарантувати прозору діяльність закладу;
 • забезпечувати баланс між інтересами працівників школи, батьками, партнерами закладу, органами управління освітою, іншими закладами та установами.

 

4. Основні принципи розвитку закладу

4.1. ОЗО є загальноосвітнім навчальним закладом України, у якому застосовують сучасні підходи до надання освітніх послуг.

4.2. Головним підходом у наданні освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів є максимальна орієнтація на учасників навчально-виховного процесу та розуміння їхніх потреб.

4.3. Створення сучасного закладу, який навчає та виховує молоде покоління, досягається, зокрема, шляхом впровадження сучасних технологій і процесів в освіті, використовуючи як традиційний, так і перспективний досвід. Постійне вдосконалення якості освітніх послуг та індивідуальний підхід до учасників навчально-виховного процесу забезпечує високий освітній рівень закладу та її рейтинг.

4.4. Об’єднання зусиль учителів як професіоналів своєї справи, а також досвідченої менеджерської команди дає змогу досягти стратегічних цілей розвитку закладу.

4.5. Чітке бачення шляхів розвитку, професійні орієнтири, професійна команда, бездоганна репутація зають змогу досягти основної мети закладу — високий рейтинг поміж шкіл України.

 

5. Корпоративні цінності закладу

5.1. Ми бережемо й цінуємо свою репутацію та усвідомлюємо свою відповідальність перед учнями, батьками, органами виконавчої влади, партнерами. Корпоративні традиції закладу мають відображати принципи побудови навчального процесу високої якості, до якого ми прагнемо, та мають грунтуватися на перспективному досвіді надання освітніх послуг. Усі працівники мають поділяти корпоративні цінності закладу та нести відповідальність за їх дотримання.

5.2. Корпоративними цінностями закладу є:

 • чесність і порядність — найміцніший фундамент усіх взаємин і основа нашої репутації. Це означає, що:
  – наші слова ніколи не розходяться з діями;
  – не боїмося говорити правду, визнавати помилки й виправляти їх разом, працюючи на спільний результат;
  – дотримуємося цінностей, норм корпоративної етики, а також Правил внутрішньошкільного розпорядку
  закладу, не роблячи жодних винятків або некоректних компромісів;
  – є чемними з дітьми, батьками, колегами, партнерами, будуємо довірчі взаємини;
  – неухильно дотримуємо всіх домовленостей із колегами, партнерами, учасниками навчально-виховного процесу.
 •  відповідальність. Ми відповідально працюємо з учнями, батьками, колегами та партнерами. Дотримуємося вимог Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів у галузі освіти, а також вимог локальних документів закладу та несемо персональну відповідальність за їх виконання.
 • ефективність — інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас ефективність — це:
  – реалізація поставлених завдань;
  – застосування сучасних принципів і підходів під час навчання дітей та роботи;
  – постійне вдосконалення;

– ефективне використання ресурсів;
– пошук нових можливостей;
– готовність до змін.

 • професіоналізм — безперервне прагнення до підвищення професійного рівня. Для нас це:
  – відповідність найвищим стандартам;
  – самовдосконалення;
  – заохочення ініціативи та новаторства;
  – залучення та утримання висококваліфікованих фахівців;
  – справедлива оцінка досягнень;
  – натхнення членів команди та якісна реалізація поставлених завдань.
 • репутація — найбільша корпоративна цінність, головний показник нашої професійності та ефективності, яка відображається у високих результатах діяльності школи. Ми маємо дорожити своїм ім’ям і прагнути виправдати довіру учнів і батьків. Ми маємо поважати традиції школи, дотримуватися відкритості й прозорості — важливих складових партнерських стосунків.
 • корпоративний стиль — невід’ємна складова іміджу школи, єдність професійних і моральних переконань усіх працівників.

 

6. Принципи корпоративної етики закладу

6.1. Чесність і добросовісність:

 • Ми завжди і в усьому чесні.
 • Кожен із нас пам’ятає про особисту відповідальність і не використовує свою посаду в особистих цілях.
 • Нам заборонено виносити шкільне майно за межі території школи без дозволу.
 • Ми не маємо допускати жодних професійних зловживань.
 • Ми дбаємо про репутацію закладу: утримуємося від дій і публічних висловлювань, суб’єктивних оцінок і суджень, які можуть негативно вплинути на репутацію закладу.
 • Ми маємо докладати максимальні зусилля, щоб запобігти або мінімізувати конфлікти.
 • Запобігти чи врегулювати конфліктну ситуацію — завдання кожного працівника.

6.2. Взаємини з колегами:

 • Ми прагнемо забезпечити комфортну робочу атмосферу всім працівникам і запобігати конфліктним ситуаціям.
 • Ми ставимося до колег із чесністю і прямотою та будуємо стосунки на взаємній довірі.
 • Незалежно від посад, які працівники обіймають, вони мають коректно звертатися до колег, не використовувати ненормативну лексику, виявляти доброзичливість і гнучкість під час вирішення спільних завдань, надавати взаємодопомогу.
 • У взаєминах з колегами неприйнятні грубість, тиск і небажання шукати вихід із проблемних ситуацій.
 • Директор як наставник доносить працівникам ідеї щодо розвитку закладу. Своїми діями він показує приклад, спираючись на досягнення поставлених цілей і реалізації завдань, дослухається до думки працівників, забезпечує відповідність встановлюваних завдань їхнім посадовим обов’язкам. Під час оцінювання діяльності працівників керується об’єктивними показниками та гарантує справедливість.
 • Працівники діють і приймають рішення у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями та внутрішніми нормативними й розпорядчими документами закладу.
 • Під час вирішення виробничих питань дотримуються субординації.

6.3. Повага до особистості та дотримання прав працівників закладу:

 • Поважаємо людську гідність і права працівника. Працівники використовують ті методи роботи, які передбачають збереження людської гідності та дотримання прав усіх працівників.
 • Дбаємо про здоров’я працівників, стежимо за дотриманням вимог безпеки та створюємо такі умови праці, які дають змогу запобігати травмам і професійним захворюванням.
 • Створюємо атмосферу взаємної поваги та довіри.
 • Заохочуємо прагнення працівників до отримання нових знань і професійного зростання.
 • Стать, вік, соціальний статус, національність, етнічне походження, релігійні та політичні переконання, сімейний стан не можуть бути причиною для дискримінації та обмеження професійної діяльності.

6.4. Прозорість і відкритість:

 • Будуємо заклад, який динамічно розвивається, відповідає уявленням про успішний сучасний навчальний заклад.
 • Кожен із нас у межах своїх посадових обов’язків веде професійну діяльність, своєчасно готує звітну документацію.

6.5. Неприйняття хабарництва та протидія корупції:

 • Працівники закладу категорично проти підкупу та хабарництва
 • Працівники закладу можуть обмінюватися подарунками та сувенірами з колегами, партнерами з нагоди свят, пам’ятних дат, ювілеїв і днів народження. Вручати та приймати подарунки у грошовій формі заборонено.

 

7. Взаємодія працівників з адміністрацією

7.1. Дотримання норм трудової дисципліни:

 • Працівники закладу мають дотримуватися трудової дисципліни, встановленої локальними документами закладу — Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, локальними розпорядчими документами, наказами директора закладу.
 • Робота в закладі потребує націленості на досягнення результату у встановлені строки. Працівники закладу дотримуються режиму робочого дня, підтримують чистоту й порядок на робочих місцях.

7.2. Участь у діяльності політичних, релігійних і громадських організацій:

 • Участь працівників закладу в діяльності політичних, релігійних і громадських організацій — конституційне право кожного. Такою діяльністю працівники можуть займатися у неробочий час. При цьому працівник діє як приватна особа, а не як представник закладу.
 • Працівник закладу не має бути учасником заходів, акцій, що можуть зашкодити репутації закладу.

7.3. Курити, вживати алкогольні напої та наркотичні речовини на території закладу заборонено.

7.4. Стандарти корпоративного ділового етикету:

 • Корпоративний діловий етикет формує імідж закладу. Дотримання правил корпоративного ділового етикету є невід’ємною частиною роботи.
 • Працівники закладу мають дотримуватися правил корпоративного ділового етикету, зокрема під час спілкування з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, відвідувачами та іншими зацікавленими особами.
 • Працівники закладу поважають, використовують індивідуальний підхід до кожного учня, поводяться коректно, ввічливо, приділяють увагу деталям. За виникнення спірних питань між працівниками закладу та учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, відвідувачами працівник та адміністрація закладу докладають максимум зусиль для їх врегулювання.

7.5. Умови користування мобільними телефонами та гаджетами в закладу.

 • Усі учасники навчально-виховного процесу мають вмикати на телефоні режим зі зменшеним звуком чи вібрування.
 • Під час уроків і навчальних занять телефони та гаджети заборонено використовувати.
 • Відповідальність за збереження мобільних телефонів і гаджетів несуть їх власники.
 • Можна користуватися мобільним телефоном чи гаджетом в позаурочний час: дзвонити, надсилати повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати музику через навушники.
 • Слухати музику без навушників на перервах заборонено.

 

8. Взаємодія працівників закладу з батьками

8.1. Взаємиини працівників закладу з батьками грунтуються на взаємній повазі, довірі, доброзичливості, тактовності й відвертості.

8.2. Працівники закладу зобов’язані своєчасно та об’єктивно інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, про стан здоров’я, успішність та поведінку дітей, спільно вживати заходів щодо тих чи тих негативних проявів.

8.3. Залучати учнів до діяльності, не передбаченої навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволено лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають поводитися належно у приміщенні та на території закладу.

8.5. За жодних обставин батьки або особи, які їх замінюють, не мають наближатися до будь-якої іншої дитини з негативними намірами.

8.6. Батьки та працівники школи мають бути взірцем для учнів.

8.7. За потреби організувати бесіду чи консультацію з працівниками закладу батьки або особи, які їх замінюють, домовляються про це заздалегідь із класним керівником.

8.8. Адміністрація закладу може попросити батьків або осіб, які їх замінюють, покинути навчальний заклад, якщо вважає їх поведінку неприйнятною.

8.9. Батьки або особи, які їх замінюють, мають з повагою ставитися до прохань та зауважень адміністрації закладу.

8.10. Батьки або особи, які їх замінюють, не можуть заходити у навчальні приміщення під час навчально-виховного процесу, втручатися в його хід або заважати працівникам закладу.

8.11. Вихід за межі території закладу з учнем під час навчально-виховного процесу оформлюють письмово. У цей час відповідальність за життя і здоров’я дитини несуть батьки або особи, які їх замінюють.

8.12. Відвідування дитиною додаткових секцій, гуртків, занять, змагань батьки або особи, які їх замінюють, оформлюють письмово.

8.13. Батьки або особи, які їх замінюють, мають відвідувати батьківські збори або завчасно попереджати про свою відсутність на них. Відсутність батьків не звільняє їх від виконання ухвалених на зборах рішень.

8.14. Батьки зобов’язані прийти у закладу, якщо їх викликав учитель або адміністрація.

 

9. Взаємодія працівників закладу з учнями

9.1. Працівники закладу:

 • сприяють усебічному розвитку учнів, обирають такі методи виховання впливу, що мотивують до навчання, заохочують до розвитку таких позитивних якостей, як самостійність, самоконтроль, самовиховання, бажання співпрацювати й допомагати іншим;
 • виховують в учнів бережливе й свідоме ставлення до довкілля, до інших людей, вчать спілкуватися, спільно працювати, відпочивати.

9.2. Вимогливість та повага до індивідуальності учня:

 • Жодне порушення учнем дисципліни, статутних норм і правил поведінки не має залишитися поза увагою педагога.
 • Негуманно ставитися до учня, принижувати його, використовувати в особистих інтересах його працю заборонено.
 • Учень може вільно висловлювати свої думки та мати власну позицію.
 • Працівник закладу розглядає навчально-виховний процес як соціальне партнерство.
 • Виявляє професійний такт і високу культуру в спілкуванні та роботі з учнями.
 • Педагог співпрацює з учнем.

 

10. Зовнішній вигляд працівників

10.1. Акуратність і охайність:

 • Одяг має бути чистим, випрасуваним.
 • Взуття має бути чистим.
 • Зовнішній вигляд має відповідати діловому стилю.
 • Волосся, обличчя і руки мають бути чистими і доглянутими, використані дезодоруючі гігієнічні засоби з нейтральним запахом.

10.2. Стриманість — одне з головних правил ділової людини під час вибору одягу, взуття, парфумів і косметичних засобів.

10.3. До ділового стилю одягу не належать:

 • спортивний одяг — спортивний костюм (якщо це не вчитель фізичної культури); джинси; одяг для активного відпочинку — шорти, толстовки, майки та футболки із символікою тощо; пляжний одяг і взуття; білизна; прозорі сукні, спідниці та блузки; вечірні туалети; сукні, майки і блузки без рукавів — без піджака або жакета; короткі блузи, що відкривають частину живота або спини; одяг зі шкіри чи шкірозамінника, плащової тканини; спортивне взуття, взуття на товстій платформі; вечірні туфлі — з бантами, пір’ям, великими стразами, яскравою вишивкою, з блискучих тканин тощо; туфлі на високих підборах; чоботи-ботфорти в поєднанні з діловим костюмом;
 • екстравагантні стрижки та зачіски;
 • манікюр яскравих екстравагантних кольорів (синій, зелений, чорний тощо); вечірній макіяж;
 • масивні сережки, брошки, кулони, перстні; пірсинг; аксесуари із символікою неформальних об’єднань.

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень