Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Кодекс корпоративної етики

Кодекс корпоративної етики

Кодекс корпоративної етики
Випаснянської ЗОШ І-ІІІступенів №1

назва, номер закладу освіти

 

1. Преамбула

Кодекс корпоративної етики (далі — Кодекс) — визначає правила та норми корпоративної поведінки, відображає ключові цінності, принципи та стандарти роботи, що дадуть змогу досягати поставлених цілей. Оскільки результат діяльності залежить від діяльності кожного, учасники навчально-виховного процесу мають дотримуватися принципів та цінностей школи.

Кодекс — зведення правил і принципів, які визначають етику взаємин як усередині школи, так і взаємин школи з партнерами, органами управління освітою, іншими закладами та установами.

Він не формальність, а інструмент, за допомогою якого навчальний заклад досягне поставлених цілей, забезпечить високий рівень роботи, отже, позитивну репутацію школи.

Дотримання Кодексу передбачає, що його слід не лише знати, а й виконувати.

 

2. Загальні положення

2.1. Кодекс розроблений на основі загальноприйнятих принципів і норм законодавства України, рекомендацій МОН, Статуту школи, Правил внутрішньошкільного розпорядку, загальноприйнятих стандартів ділової етики.

2.2. У Кодексі відображені основні принципи корпоративної поведінки та етичні норми для працівників Випаснянської ЗОШ І-ІІІступенів №1 (далі — школа). Кодекс грунтується на принципах чесності й добропорядності та визначає основні вимоги до ділових взаємин працівників школи.

2.3. Кодекс покликаний допомогти кожному учаснику навчально-виховного процесу мати чітке уявлення про ідеологію та систему цінностей школи, його корпоративну культуру, встановлені етичні норми ділової поведінки працівників, манеру спілкування з колегами та партнерами, розв’язувати виробничі ситуації, попереджувати ситуації конфлікту інтересів, які виникають під час роботи.

2.4. Адміністрація школи розраховує на те, що всі працівники школи будуть керуватися найвищими стандартами особистої та професійної добропорядності в усіх аспектах своєї діяльності та дотримуватися правил, норм і принципів роботи школи. За жодних умов працівники не мають ставити під загрозу репутацію школи, а також принципи добропорядності, навіть якщо це може принести потенційну вигоду школі. Оскільки положення Кодексу розроблені з урахуванням та на підставі чинного законодавства, то особа, що їх порушила, буде притягнута до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

2.5. Кодекс не описує усі можливі ситуації, які можуть виникнути під час роботи, але містить орієнтири, що закладають основи та використовуються під час розв’язання складних виробничих чи етичних ситуацій.

 

3. Мета і завдання

3.1. Метою Кодексу є узагальнення норм поведінки та їх поширення на всіх працівників школи, закріплення загальних стандартів діяльності школи, спрямованих на поліпшення ділової репутації, підвищення стабільності та ефективності роботи школи.

3.2. Завдання Кодексу:

 • забезпечити розуміння працівниками місії, цінностей і принципів роботи школи, а також усвідомлення своєї ролі у постійному її розвитку;
 • визначити стандарти етичної поведінки в роботі з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, державними органами та громадськістю;
 • дотримуватися стандартів етичної поведінки в роботі з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, державними органами та громадськістю;
 • запобігати порушень і конфліктних ситуацій;
 • гарантувати прозору діяльність школи;
 • забезпечувати баланс між інтересами працівників школи, батьками, партнерами школи, органами управління освітою, іншими закладами та установами.

 

4. Основні принципи розвитку школи

4.1. Школа є загальноосвітнім навчальним закладом України, у якому застосовують сучасні підходи до надання освітніх послуг.

4.2. Головним підходом у наданні освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів є максимальна орієнтація на учасників навчально-виховного процесу та розуміння їхніх потреб.

4.3. Створення сучасної школи, яка навчає та виховує молоде покоління, досягається, зокрема, шляхом впровадження сучасних технологій і процесів в освіті, використовуючи як традиційний, так і перспективний досвід. Постійне вдосконалення якості освітніх послуг та індивідуальний підхід до учасників навчально-виховного процесу забезпечує високий освітній рівень школи та її рейтинг.

4.4. Об’єднання зусиль учителів як професіоналів своєї справи, а також досвідченої менеджерської команди дає змогу досягти стратегічних цілей розвитку школи.

4.5. Чітке бачення шляхів розвитку, професійні орієнтири, професійна команда, бездоганна репутація зають змогу досягти основної мети школи — високий рейтинг поміж шкіл України.

 

5. Корпоративні цінності школи

5.1. Ми бережемо й цінуємо свою репутацію та усвідомлюємо свою відповідальність перед учнями, батьками, органами виконавчої влади, партнерами. Корпоративні традиції школи мають відображати принципи побудови навчального процесу високої якості, до якого ми прагнемо, та мають грунтуватися на перспективному досвіді надання освітніх послуг. Усі працівники мають поділяти корпоративні цінності школи та нести відповідальність за їх дотримання.

5.2. Корпоративними цінностями школи є:

 • чесність і порядність — найміцніший фундамент усіх взаємин і основа нашої репутації. Це означає, що:
  – наші слова ніколи не розходяться з діями;
  – не боїмося говорити правду, визнавати помилки й виправляти їх разом, працюючи на спільний результат;
  – дотримуємося цінностей, норм корпоративної етики, а також Правил внутрішньошкільного розпорядку школи, не роблячи жодних винятків або некоректних компромісів;
  – є чемними з дітьми, батьками, колегами, партнерами, будуємо довірчі взаємини;
  – неухильно дотримуємо всіх домовленостей із колегами, партнерами, учасниками навчально-виховного процесу.
 •  відповідальність. Ми відповідально працюємо з учнями, батьками, колегами та партнерами. Дотримуємося вимог Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів у галузі освіти, а також вимог локальних документів школи та несемо персональну відповідальність за їх виконання.
 • ефективність — інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас ефективність — це:
  – реалізація поставлених завдань;
  – застосування сучасних принципів і підходів під час навчання дітей та роботи;
  – постійне вдосконалення;

– ефективне використання ресурсів;
– пошук нових можливостей;
– готовність до змін.

 • професіоналізм — безперервне прагнення до підвищення професійного рівня. Для нас це:
  – відповідність найвищим стандартам;
  – самовдосконалення;
  – заохочення ініціативи та новаторства;
  – залучення та утримання висококваліфікованих фахівців;
  – справедлива оцінка досягнень;
  – натхнення членів команди та якісна реалізація поставлених завдань.
 • репутація — найбільша корпоративна цінність, головний показник нашої професійності та ефективності, яка відображається у високих результатах діяльності школи. Ми маємо дорожити своїм ім’ям і прагнути виправдати довіру учнів і батьків. Ми маємо поважати традиції школи, дотримуватися відкритості й прозорості — важливих складових партнерських стосунків.
 • корпоративний стиль — невід’ємна складова іміджу школи, єдність професійних і моральних переконань усіх працівників.

 

6. Принципи корпоративної етики школи

6.1. Чесність і добросовісність:

 • Ми завжди і в усьому чесні.
 • Кожен із нас пам’ятає про особисту відповідальність і не використовує свою посаду в особистих цілях.
 • Нам заборонено виносити шкільне майно за межі території школи без дозволу.
 • Ми не маємо допускати жодних професійних зловживань.
 • Ми дбаємо про репутацію школи: утримуємося від дій і публічних висловлювань, суб’єктивних оцінок і суджень, які можуть негативно вплинути на репутацію школи.
 • Ми маємо докладати максимальні зусилля, щоб запобігти або мінімізувати конфлікти.
 • Запобігти чи врегулювати конфліктну ситуацію — завдання кожного працівника.

6.2. Взаємини з колегами:

 • Ми прагнемо забезпечити комфортну робочу атмосферу всім працівникам і запобігати конфліктним ситуаціям.
 • Ми ставимося до колег із чесністю і прямотою та будуємо стосунки на взаємній довірі.
 • Незалежно від посад, які працівники обіймають, вони мають коректно звертатися до колег, не використовувати ненормативну лексику, виявляти доброзичливість і гнучкість під час вирішення спільних завдань, надавати взаємодопомогу.
 • У взаєминах з колегами неприйнятні грубість, тиск і небажання шукати вихід із проблемних ситуацій.
 • Директор як наставник доносить працівникам ідеї щодо розвитку школи. Своїми діями він показує приклад, спираючись на досягнення поставлених цілей і реалізації завдань, дослухається до думки працівників, забезпечує відповідність встановлюваних завдань їхнім посадовим обов’язкам. Під час оцінювання діяльності працівників керується об’єктивними показниками та гарантує справедливість.
 • Працівники діють і приймають рішення у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями та внутрішніми нормативними й розпорядчими документами школи.
 • Під час вирішення виробничих питань дотримуються субординації.

6.3. Повага до особистості та дотримання прав працівників школи:

 • Поважаємо людську гідність і права працівника. Працівники використовують ті методи роботи, які передбачають збереження людської гідності та дотримання прав усіх працівників.
 • Дбаємо про здоров’я працівників, стежимо за дотриманням вимог безпеки та створюємо такі умови праці, які дають змогу запобігати травмам і професійним захворюванням.
 • Створюємо атмосферу взаємної поваги та довіри.
 • Заохочуємо прагнення працівників до отримання нових знань і професійного зростання.
 • Стать, вік, соціальний статус, національність, етнічне походження, релігійні та політичні переконання, сімейний стан не можуть бути причиною для дискримінації та обмеження професійної діяльності.

6.4. Прозорість і відкритість:

 • Будуємо школу, яка динамічно розвивається, відповідає уявленням про успішний сучасний навчальний заклад.
 • Кожен із нас у межах своїх посадових обов’язків веде професійну діяльність, своєчасно готує звітну документацію.

6.5. Неприйняття хабарництва та протидія корупції:

 • Працівники школи категорично проти підкупу та хабарництва
 • Працівники школи можуть обмінюватися подарунками та сувенірами з колегами, партнерами з нагоди свят, пам’ятних дат, ювілеїв і днів народження. Вручати та приймати подарунки у грошовій формі заборонено.

 

7. Взаємодія працівників з адміністрацією

7.1. Дотримання норм трудової дисципліни:

 • Працівники школи мають дотримуватися трудової дисципліни, встановленої локальними документами школи — Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, локальними розпорядчими документами, наказами директора школи.
 • Робота в школі потребує націленості на досягнення результату у встановлені строки. Працівники школи дотримуються режиму робочого дня, підтримують чистоту й порядок на робочих місцях.

7.2. Участь у діяльності політичних, релігійних і громадських організацій:

 • Участь працівників школи в діяльності політичних, релігійних і громадських організацій — конституційне право кожного. Такою діяльністю працівники можуть займатися у неробочий час. При цьому працівник діє як приватна особа, а не як представник школи.
 • Працівник школи не має бути учасником заходів, акцій, що можуть зашкодити репутації школи.

7.3. Курити, вживати алкогольні напої та наркотичні речовини на території школи заборонено.

7.4. Стандарти корпоративного ділового етикету:

 • Корпоративний діловий етикет формує імідж школи. Дотримання правил корпоративного ділового етикету є невід’ємною частиною роботи.
 • Працівники школи мають дотримуватися правил корпоративного ділового етикету, зокрема під час спілкування з учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, відвідувачами та іншими зацікавленими особами.
 • Працівники школи поважають, використовують індивідуальний підхід до кожного учня, поводяться коректно, ввічливо, приділяють увагу деталям. За виникнення спірних питань між працівниками школи та учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, відвідувачами працівник та адміністрація школи докладають максимум зусиль для їх врегулювання.

7.5. Умови користування мобільними телефонами та гаджетами в школі.

 • Усі учасники навчально-виховного процесу мають вмикати на телефоні режим зі зменшеним звуком чи вібрування.
 • Під час уроків і навчальних занять телефони та гаджети заборонено використовувати.
 • Відповідальність за збереження мобільних телефонів і гаджетів несуть їх власники.
 • Можна користуватися мобільним телефоном чи гаджетом в позаурочний час: дзвонити, надсилати повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати музику через навушники.
 • Слухати музику без навушників на перервах заборонено.

 

8. Взаємодія працівників школи з батьками

8.1. Взаємиини працівників школи з батьками грунтуються на взаємній повазі, довірі, доброзичливості, тактовності й відвертості.

8.2. Працівники школи зобов’язані своєчасно та об’єктивно інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, про стан здоров’я, успішність та поведінку дітей, спільно вживати заходів щодо тих чи тих негативних проявів.

8.3. Залучати учнів до діяльності, не передбаченої навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволено лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають поводитися належно у приміщенні та на території школи.

8.5. За жодних обставин батьки або особи, які їх замінюють, не мають наближатися до будь-якої іншої дитини з негативними намірами.

8.6. Батьки та працівники школи мають бути взірцем для учнів.

8.7. За потреби організувати бесіду чи консультацію з працівниками закладу батьки або особи, які їх замінюють, домовляються про це заздалегідь із класним керівником.

8.8. Адміністрація школи може попросити батьків або осіб, які їх замінюють, покинути навчальний заклад, якщо вважає їх поведінку неприйнятною.

8.9. Батьки або особи, які їх замінюють, мають з повагою ставитися до прохань та зауважень адміністрації школи.

8.10. Батьки або особи, які їх замінюють, не можуть заходити у навчальні приміщення під час навчально-виховного процесу, втручатися в його хід або заважати працівникам закладу.

8.11. Вихід за межі території школи з учнем під час навчальн-виховного процесу оформлюють письмово. У цей час відповідальність за життя і здоров’я дитини несуть батьки або осіби, які їх замінюють.

8.12. Відвідування дитиною додаткових секцій, гуртків, занять, змагань батьки або особи, які їх замінюють, оформлюють письмово.

8.13. Батьки або особи, які їх замінюють, мають відвідувати батьківські збори або завчасно попереджати про свою відсутність на них. Відсутність батьків не звільняє їх від виконання ухвалених на зборах рішень.

8.14. Батьки зобов’язані прийти у школу, якщо їх викликав учитель або адміністрація.

 

9. Взаємодія працівників школи з учнями

9.1. Працівники школи:

 • сприяють усебічному розвитку учнів, обирають такі методи виховання впливу, що мотивують до навчання, заохочують до розвитку таких позитивних якостей, як самостійність, самоконтроль, самовиховання, бажання співпрацювати й допомагати іншим;
 • виховують в учнів бережливе й свідоме ставлення до довкілля, до інших людей, вчать спілкуватися, спільно працювати, відпочивати.

9.2. Вимогливість та повага до індивідуальності учня:

 • Жодне порушення учнем дисципліни, статутних норм і правил поведінки не має залишитися поза увагою педагога.
 • Негуманно ставитися до учня, принижувати його, використовувати в особистих інтересах його працю заборонено.
 • Учень може вільно висловлювати свої думки та мати власну позицію.
 • Працівник школи розглядає навчально-виховний процес як соціальне партнерство.
 • Виявляє професійний такт і високу культуру в спілкуванні та роботі з учнями.
 • Педагог співпрацює з учнем.

 

10. Зовнішній вигляд працівників

10.1. Акуратність і охайність:

 • Одяг має бути чистим, випрасуваним.
 • Взуття має бути чистим.
 • Зовнішній вигляд має відповідати діловому стилю.
 • Волосся, обличчя і руки мають бути чистими і доглянутими, використані дезодоруючі гігієнічні засоби з нейтральним запахом.

10.2. Стриманість — одне з головних правил ділової людини під час вибору одягу, взуття, парфумів і косметичних засобів.

10.3. До ділового стилю одягу не належать:

 • спортивний одяг — спортивний костюм (якщо це не вчитель фізичної культури); джинси; одяг для активного відпочинку — шорти, толстовки, майки та футболки із символікою тощо; пляжний одяг і взуття; білизна; прозорі сукні, спідниці та блузки; вечірні туалети; сукні, майки і блузки без рукавів — без піджака або жакета; короткі блузи, що відкривають частину живота або спини; одяг зі шкіри чи шкірозамінника, плащової тканини; спортивне взуття, взуття на товстій платформі; вечірні туфлі — з бантами, пір’ям, великими стразами, яскравою вишивкою, з блискучих тканин тощо; туфлі на високих підборах; чоботи-ботфорти в поєднанні з діловим костюмом;
 • екстравагантні стрижки та зачіски;
 • манікюр яскравих екстравагантних кольорів (синій, зелений, чорний тощо); вечірній макіяж;
 • масивні сережки, брошки, кулони, перстні; пірсинг; аксесуари із символікою неформальних об’єднань.

 

Відмітки про ознайомлення з документом