Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Структура та органи управління закладу освіти

 Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Система управління Випаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу

Управління Випаснянською ЗОШ І-ІІІ ст.№1 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником  Випаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 є Мологівська сільська рада Одеської області, заклад підпорядкований  управлінню освіти, культури,  молоді,спорту та туризму Мологівської сільської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) керівник закладу освіти – директор Випаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.№1  – Тетяна Олександрівна Дранішнікова. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює  раду закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які затверджено педагогічною радою та  наказом по школі .