A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 ЗВІТ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА            2021-2022 навчальний рік

                                                        ЗВІТ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

                                                               2021-2022 навчальний рік

                                                             Тараннік Раїси Анатоліївни

  Освіта: вища психологічна

 Фах: практичний психолог

Категорія  вища

 Моє професійне кредо: НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ ДИТИНИ – ЦЕ ЩИРА, ЛЮБЛЯЧА ПОСМІШКА.

 Найбільший дар в житті людини – щирі почуття. Найбільше надбання в житті людини – здоров’я і розум.  Своє завдання бачу в тому, щоб допомогти всім учасникам навчально-виховного процесу зрозуміти та прийняти себе, навчитися ефективно взаємодіяти з іншими людьми, грамотно і конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, вибудовувати свій життєвий шлях відповідно до своїх мрій і бажань, а також можливостей. Просто бути щасливим тут і зараз.

 Психологічна служба  керувалась нормативно-правовими документами:

 1.Лист “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.” 2.Лист “Про деякі питання щодо створення у 2021-2022 н.р. безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 3.Положення “Про психологічний кабінет загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи освіти”

 4.Конвенція про права дитини

 5.Загальна декларація прав дитини

 6.Закон Украйни “Про охорону дитинства”

 7.Закон Украйни “Про попередження насильства в сім’ї”

 8.Наказ Міністерства освіти та науки України “Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми”

 9.Наказ Міністерства освіти та науки України ”Про вжиття заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх”

10.Посадова інструкція практичного психолога.

 11.Етичний кодекс психолога.

 Робота практичного психолога була організована згідно плану роботи на 2021- 2022н.р. проводилась за напрямками:

 Діагностика

Профілактика

 Корекція

Просвіта

 Консультування

    МЕТА: спрямування на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, самозбереження, формування цілісної картини світу, життєвої компетентності базису особистісної культури.

 Психологічна служба спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась забезпечувати своєчасне вивчення психічного та фізичного розвитку учнів, мотивів їхньої поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання. Особливу увагу звертала на формування навичок здорового способу життя учнів.  Тренінгові заняття: Булінг, мобінг, кібербулінг та наслідки. Емоції в житті людини .  Учні, батьки та педагоги були обізнані з номерами телефонів Національної дитячої “Гарячої лінії”.  Систематично проводились бесіди, консультації з превентивного виховання та профілактики розв’язання конфліктної ситуації в учнівських колективах.  Розвиток співчуття, повага та толерантне ставлення учнів один до одного.

    За 2021-2022н.р. була проведена організація адаптаційного періоду  : З учнями 1 класу проведена діагностика психологічної готовності першокласників до шкільного навчання (Методики: А.В. Фурмана “Наскільки адаптований ти до життя” , опитувальник для вчителя Ковальова Л. М., Керна-Ієрасика). Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання: дослідження мікроклімату у класному колективі, діагностика рівню адаптації. (Методики: соціометричне дослідження, адаптація до навчання в середній школі А.В. Фурмана, тривожність Філіпса).  За результатами діагностування 1 класу було встановлено наступне: - більшість учнів мають високий рівень логічного мислення, зорової пам’яті та уваги; - 2 учні мають низький показник майже по усіх проведених методиках. Тому з учнями 1 класу була проведена корекційно - розвивальна робота за програмою «Шлях до знань».  Організація адаптаційного періоду в 5 класі:  проведено діагностування,  мета якого є: - встановлення адаптивних механізмів учнів при переході  учнів до нових умов навчальної діяльності та шкільного життя.   Відвідувала уроки  з метою спостереження за роботою учнів.   Протягом семестру в 5-х класах вивчалось загальне уявлення про рівень психічного розвитку,  дрібної моторики,  уміння працювати самостійно.  Діагностика різних типів пам’яті.  Більшість учнів мають високий рівень логічного мислення, зорової пам’яті, уваги.  Під час спостережень було виявлено деяке зниження адаптації учнів до нових умов навчальної діяльності та шкільного життя.  Однією з причин є дистанційне навчання (невміння самостійно організуватись).   Відвідувала уроки  з метою спостереження за роботою учнів на уроках, їх поведінкою, розвитком.  Проводила профорієнтаційну роботу з учнями старших класів.

    Консультаційна робота проводилась у формі групових та індивідуальних консультацій для учнів, батьків і вчителів.  З боку учнів: взаємовідносини з однолітками, гендерне виховання, адаптація до нового колективу,  взаємовідносини в сім’ї.  Проводились бесіди про жорстокість та насильство, про правила поведінки на уроках.

   Профілактична та просвітницька робота.  Просвітницька робота психолога проводилась з учнями, та педагогами.

  · Розвиваючі заняття з розвитку мислення, уваги, уяви, пам'яті (1 - 4кл

  · Бесіда з учнями про жорстокість, насильство.

  · Бесіда про алкоголізм та куріння ( 8 – 9 кл.)

  · Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках ( 1 – 4 кл.)

  · Бесіди з учнями «групи ризику» про правопорушення, жорстокість, паління.

  · Бесіда «Нікотинова залежність підлітків» ( 8-9 кл.)

  · Заходи в рамках ”16 днів проти насильства”

   · ” На доброму серці тримається світ ” 1-2 класи.

  · Проведено тиждень толерантності у школі.

  · Проведено заняття «Іще раз про СНІД» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

  · Перегляд відеороликів «Вся правда про наркотики», «ВІЛ/СНІД» та ін.

      Організаційно-методична робота: Відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти   України»  розроблені нові зразки ведення документації:

 ·Перспективний план роботи практичного психолога;

 ·Журнал практичного психолога;

 ·Облік проведення корекційних занять;

 ·Протоколи індивідуальної психологічної діагностики;

 ·Протоколи групової психологічної діагностики;

 ·Протоколи індивідуальних психологічних консультацій.

    В години організаційно-методичної роботи відбувається підготовка практичного психолога до корекційно-розвиткової роботи, обробка результатів діагностик, розробка інформаційних буклетів, методичних рекомендацій для батьків, вихователів. Систематично відбувається розповсюдження психологічних матеріалів (брошури, буклети, інформаційні повідомлення, рекомендації) по класам відповідно до проблем та запитів.  Психологом школи підібрані методичні матеріали, розроблені пам’ятки для батьків та вчителів:  пам’ятка для батьків першокласників, для випускників.  Підбір матеріалів для онлайн консультування в Класрумі.  Постійно працювала з додатковою літературою з психології та педагогіки, знайомилась з новими цікавими методиками, інтерактивними тестами, матеріалами щодо виховання та корекційної роботи.

   Аналіз труднощів та ускладнень у роботі. Нерозуміння батьками учнів проблем та труднощів, безмежна довіра дитині, гіперопіка над дітьми, небажання співпрацювати та дослуховуватись до педагогічних та психологічних порад.

 Перспективи розвитку на 2022 – 2023 рік, основні завдання:

 · подальше вивчення правової бази та її застосування при здійсненні соціально-правового патронажу;

 · надання соціальної та психологічної допомоги кожному учневі незалежно від його можливостей та здібностей;

 · поглиблення діагностичного напрямку роботи;

 · впровадження соціально-педагогічної та психологічної просвіти батьків;

 · робота над підвищенням психологічної компетентності вчителів;

· формування у підлітків відповідальної поведінки, самоорганізації та самоконтролю;

 · сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі.

 Підготувала практичний психолог  Тараннік Р.А.

 Розроблено папки методичного матеріалу, до якої входять профілактична робота (тютюнопаління, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДу), правове виховання, превентивне виховання, розробки занять для учнів початкових класів. Підібраний інформаційно-методичний матеріал з питання профілактики девіантної поведінки учнів.  Профілактична та просвітницька робота. Просвітницька робота психолога проводилась з учнями, та педагогами. · Розвиваючі заняття з розвитку мислення, уваги, уяви, пам'яті (1 - 4кл.) · Заняття з профілактики торгівлі людьми (5 – 9 кл.) · Бесіда з учнями про жорстокість, насильство. · Бесіда про алкоголізм та куріння ( 8 – 9 кл.) · Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках ( 1 – 4 кл.) · Бесіди з учнями «групи ризику» про правопорушення, жорстокість, паління. · Проведено розвиваючі заняття за програмою «Основи самопізнання» (6-7 кл) · Корекційні заняття за програмою «Кроки до дорослості» (9 кл) · Бесіда «Нікотинова залежність підлітків» ( 8-9 кл.) · Тренінг «Життя – найвища цінність» (9кл.) · Заходи в рамках ”16 днів проти насильства” : · ” На доброму серці тримається світ ” 1-2 класи. · Групове консультування учнів «Насильство в сім’ї, як себе захистити» ( 7 – 9 кл.) · Проведено тиждень толерантності у школі. · Проведено заняття «Іще раз про СНІД» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.(5-9 кл) · Тренінг ” Життя у часі і поза ним ” C.М. Забаровська 9- 11 класи. · Тренінг ” Ми за здоровий спосіб життя ” О.В. Голованьова 10 -11 клас. · Коментований перегляд фільму «Станція призначення – життя!» (9 кл) · Перегляд відеоролику «Ми проти насильства над дітьми» ( 5-9 кл.) · Перегляд презентації «Торгівля людьми». · Перегляд відеороликів «Вся правда про наркотики», «ВІЛ/СНІД» та ін. ІV. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм, експериментальній роботі. Психологічна служба бере участь у реалізації: - Законів «Про охорону дитинства» та «Про обов’язкову загальну середню освіту»; - Програми протидії торгівлі людьми; - Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, скоєних неповнолітніми; - Загальнодержавної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в родинах; - Програми запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності; - Загальнодержавної програми профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів. VI. Аналіз труднощів та ускладнень у роботі. Нерозуміння батьками учнів проблем та труднощів, бачення в своїй дитині «ідола», безмежна довіра дитині, гіперопіка над дітьми, небажання співпрацювати та дослуховуватись до педагогічних та психологічних порад. VІI. Перспективи розвитку на 2021 – 2022 рік, основні завдання: · подальше вивчення правової бази та її застосування при здійсненні соціально-правового патронажу; · надання соціальної та психологічної допомоги кожному учневі незалежно від його можливостей та здібностей; · поглиблення діагностичного напрямку роботи; · впровадження соціально-педагогічної та психологічної просвіти батьків; · робота над підвищенням психологічної компетентності вчителів; · формування у підлітків відповідальної поведінки, самоорганізації та самоконтролю; · сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі. 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень