Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Освітня програма

    Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Оленка» комунальної форми власності с.Молога,

Мологівської сільської ради, Білород-Дністровського району, Одеської області знаходиться

за адресою:67751, Одеська обл.. Білгород-Дністровський р-н,с.Молога, вул..Кишинівська 153Б

Це заклад дошкільної освіти типу ясла-садок,де забезпечується догляд за дітьми ,їх розвиток,

виховання і навчання,відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Зміст інваріативної складової забезпечується через чинну програму розвитку дитини

дошкільного віку «Я у світі», «Впевнений старт».

   Мета освітньої програми:  реалізація комплексу розвивальних,виховних,навчальних функцій

та змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2-х

до 6-ти(7-ми)років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому

етапі.

   Завдання програми: сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх

компетенцій дитини перших 6(7)років життя,що забезпечує її повноцінний психофізичнй та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації,життєво важливих умінь і навичок,системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Структура програми: визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти,визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини .

Форми організації освітнього процесу:набуття різних видів компетенції дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій,руховій,природничій,предметній,образотворчій,музичній.театральній.літературній,сенсорно-пізнавальнй і математичній,мовленевій,соціокультурній та ін..) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних)знань про себе та довкілля,моральних цінностей,уміння доречно застосувати набуту інформацію.Організоване навчання проводиться у формі знань,починаючи з 3-го року життя.

     Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

1)молодша різновікова(діти від 2-х до 4-х р.)-15-20хв.

2)старша різновікова(діти від 4-х до 6-ти р.)-25-30хв.

Тривалість перерв між заняттями –не менше 10-ти хв..

У освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей:інтегровані ,комплексні,індивідуальні,індивідуально-групові,групові заняття,а також міні-заняття у продовж дня.

 

Освітня програма у закладі організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,указу президента України від 13.10.2015р.№580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020р.»,Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція),Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом  МОН України від 16.06.2015р.№641 ),санітарного регламенту для закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016р.№234),гранично допустимого навантаження на дитину у закладах різних типів та форм власності (затв.наказом МОН України від 20.04.2015р.№446),листів  Міністерства освіти і науки від 03.07.2009р.№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»від 27.09.2010р.№1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-тирічного віку»листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у ЗДО»

Навчальний рік у закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року,а літній оздоровчий період –з 1-го червня по 31-ше серпня.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5год.(щоденний графік роботи-з 7:00год.до 17:30год.)

В закладі функціонують дві різновікові групи(від 2-х р.до 4-х р.та від 5-ти р.до 7-ми р.),які налічують 45 дітей.

Організація харчування здійснюється відповідно до діючих норм законодавства України.У закладі встановлено 3-х разове харчування ,в оздоровчий період-4-х разове.Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі мед.працівниками,які входять до штату закладу.                                               Учасниками навчально-виховного процесу у закладі є:діти дошкільного віку,директор,пед.працівники,мед.сестра,помічники вихователів,фізичні особи,які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

Основними завданнями дошкільного закладу є:

-створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;

-патріотичне виховання у контексті  розвитку духовного потенціалу особистості дитини

дошкільного  віку;

-забезпечення виховання культури мовлення дошкільника.                                                                 

                     Розподіл занять на тиждень(навантаження на одну дитину)

Види діяльності

Кількість занять на тиждень за віковими групами

Молодша різновікова (2-4р)

Старша різновікова(4-6р.)

Ознайомлення із соціумом

1

2

Ознайомлення з природним довкіллям

 

1

 

1

Художньо –продуктивна діяльність(музична,образотворча,

Театральна тощо)

 

4

 

5

Сенсорний розвиток

1

2

Логіко –математичний розвиток

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2

 

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

Загальна кількість занять на тиждень

 

12

 

18

 

 

 

 

                 Кількість педагогічних працівників складається з 4-х педагогів

Прізвище,ім’я,по-батькові

Рік народження

Освіта

Посада

Стаж  роботи

Атестація

Ручкіна Юлія Андріївна

1993

Повна вища

Директор

      7р.

2020р.

Федорончук Інна Борисівна

1981

Середня спеціальа

Вихователь

       3р.

2021р.

Брегуце

Катери на

Валеріївна

1994

Повна вища

Вихователь

       2міс.

 

Ганенко

Світлана

Дмитріївна

1995

Бакалавр

Муз.керівник

        6р.

2021р.

 

                               Підвищення професійної компетентності працівників

                            Зміст роботи

   Термін

    Відповідальний

 

                            Консультації

 

 

1

Ознайомлення з програмою «Я у світі», «Впевнений старт»

Вересень

Директор

2

Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти «Щодо організації роботи в дошкільно-навчальних закладах

Вересень

Директор

3

Забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковими ланками

Жовтень

Директор

4

Інтеграція родинного і суспільного виховання

Листопад

Директор

5

Єдність підходів і спільність мети у системі родинного і суспільного виховання

Грудень

Вих.Брегуце К.В.

6

Збереження та зміцнення фізичного,психічного і духовного здоров’я дітей раннього віку

Січень

Вих.Брегуце К.В.

7

Економічне виховання дошкільнят,як найважливіша складова формування особистості дитини

Лютий

Вих.Федорончук І.Б.

8

Формування у вихованців навичок спілкування та ефективної взаємодії з іншими людьми

Квітень

Вих.Федорончук І.Б.

 

                                               Соціально-педагогічний патронат

                                Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1

Скласти списки дітей села, які не відвідують дошкільний заклад

Вересень

Директор

2

Круглий стіл- «Вивчення досвіду сімейного виховання»

Листопад

Вихователі

3

Знайомство з роботою дошкільного закладу по підготовці дітей до школи

На протязі навчального року

Директор

Вихователі

4

Запросити батьків на день відкритих дверей

Травень

Директор

Вихователі

 

 

 

Координація і організація Закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту,рівня  й обсягу дошкільної освіти здійснюється Управлінням освіти,культури,молоді,спорту та туризму Мологівської сільської ради,Білгород-Дністровського р-ну,Одеської обл.. Зміст, форми та періодичний контроль , не пов’язаний з навчально-виховним процесом здійснюється відповідно до норм законодавства України.